CE-certificatie: voortaan één Notified Body-nummer voor Kiwa Nederland BV

6 december 2019

Kiwa is een geaccrediteerde Notified Body (NB) voor het CE-testen en -certificeren van producten voor de Europese markt. De Europese Commissie verstrekt iedere NB een uniek nummer. Dit Notified Body-nummer gebruiken wij op onze certificaten en in testrapporten. Als leverancier kunt u dit nummer gebruiken in uw communicatie, bijvoorbeeld op een CE-productlabel, Declaration of Performance (DoP) en/of EU Declaration of Conformity en handleidingen om aan te tonen dat u door ons gecertificeerd bent of door ons testen heeft laten uitvoeren.

NB 0063 is het nummer voor Kiwa Nederland BV

Door overnames in het verleden had Kiwa Nederland BV drie NB-nummers: NB 0063, NB 0620 en NB 0956. Europese regelgeving bepaalt dat elke certificerende instantie slechts één uniek nummer mag hebben. Daarom heeft de Europese Commissie Kiwa verzocht voortaan één NB-nummer te gebruiken. Vanaf nu gebruiken we alleen nog het nummer NB 0063.

Op NANDO, het platform waar de NB's geregistreerd zijn en waar u ook kunt zien waarvoor Kiwa allemaal is genotificeerd, ziet u nu het nummer NB 0063 met tussen haakjes (ex ante 0620, 0956). De inhoud van onze notificaties is ongewijzigd, maar ze zijn vanaf nu samengebracht onder het nummer NB 0063. Dit betekent dat wij voor nieuwe certificaten en testrapporten gebruikmaken van het nummer NB 0063.

Gevolgen voor bestaande certificaathouders

Als u gecertificeerd bent onder de ‘oude’ nummers NB 0620 en NB 0956, hoeven uw CE-certificaten niet te worden aangepast. Ook wanneer een certificaat wijzigt, bijvoorbeeld bij een adreswijziging of wijziging van het product of de norm, passen wij alleen het versienummer van het certificaat aan en niet het NB-nummer. U kunt dus als bestaande certificaathouder gebruik blijven maken van de ‘oude’ NB 0620- en NB 0956-nummers in uw communicatie. U mag er overigens voor kiezen uw huidige certificaatnummer om te laten zetten naar NB 0063.

Gevolgen voor bestaande certificaathouders kwaliteitssysteem onder ATEX

Als uw productieproces gecertificeerd is onder het ‘oude’ nummer NB 0620, dan worden deze systeemcertificaten uitgegeven op het ‘nieuwe’ nummer NB 0063 bij het ingaan van een nieuwe contractperiode. Vanaf dat moment moet u als certificaathouder het nieuwe nummer gebruiken in uw communicatie. U mag er overigens voor kiezen het nieuwe nummer al vóór een nieuwe contractperiode in uw communicatie te gebruiken.

Gevolgen voor eerder uitgegeven testrapporten

Als u testrapporten heeft ontvangen onder de ‘oude’ nummers NB 0620 en NB 0956, kunt u in uw communicatie gebruik blijven maken van deze testrapporten en het bijbehorende NB-nummer. Eerder uitgegeven testrapporten behouden hun geldigheid zolang uw producten niet zijn gewijzigd.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem dan contact op met uw Kiwa-contactpersoon.