Kiwa VERIN voert de controles en klein onderhoud uit volgens het REOB schema. Kiwa VERIN is erkend voor het Basispakket REOB, deelgebied A, “onderhoud en uitgebreid onderhoud van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang”. REOB staat voor Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen en garandeert een deskundige keuring van uw blusmiddelen. Kiwa VERIN kan deze controle combineren met andere controles die Kiwa VERIN op bedrijven uitvoert. Het voordeel hiervan is dat voor deze bedrijven geen extra voorrijkosten gerekend hoeven te worden en dat de administratieve afwikkeling gecombineerd kan worden. Een bijkomend voordeel is dat bedrijven door de combinatie van de controles minder bezoek van verschillende functionarissen en bedrijven krijgen.

Voor meer informatie en voor actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.