Wet kwaliteitsborging

Op 1 juli 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De overheid wil hiermee met name de positie verbeteren van opdrachtgevers. Hoe?

Dat leest u hier