Picture1.png

Stap 1: Informeren

Voor een productkeuring kunnen wij u informatie aanleveren. U kunt informatie opvragen door een e-mail te sturen of te bellen.

  • Uitleg proces
  • Benodigde keuringsvoorschriften
  • Offerte
  • Aanvraagformulier

Als aanvrager dient u deze informatie door te nemen. Na het doornemen van deze informatie kunt u de aanvraag voorbereiden.

Stap 2: Keuring aanvragen

Als u de voorbereiding van de productkeuring heeft gedaan kunt u het product ter keuring aanbieden. U dient u de onderstaande punten aan te leveren:

  • Aanvraagformulier (Volledig ingevuld en ondertekend)
  • Testresultaten en technische documentatie (Zie aanvraagformulier)
  • Product

Na aanlevering van de benodigde documenten wordt het proces productkeuring opgestart. Alle aangeleverde documenten worden binnen 15 werkdagen doorgenomen.

Als de aangeleverde documentatie compleet is plannen wij binnen één maand een inspectie in.

Indien de aangeleverde documentatie niet compleet is, wordt u hierover geïnformeerd. U dient de ontbrekende documenten binnen 1 maand aan te leveren, anders wordt de aanvraag stopgezet en worden de gemaakte kosten doorbelast.

Stap 3: Inspectie

Tijdens de inspectie wordt het product gekeurd volgens de bijbehorende keuringsvoorschriften. Na de inspectie stellen wij binnen 15 werkdagen een rapportage op, waarin onze bevindingen zijn vastgelegd. Deze rapportage verzenden wij digitaal naar de aanvrager.

Stap 4: Certificatiebesluit

Na het opstellen van de rapportage wordt er door Kiwa SCM een certificatie beslissing genomen.

Positief besluit
Als het product aan de eisen voldoet wordt het resultaat van het certificatiebesluit: Positief.

Hierna wordt er een certificatie overeenkomst opgesteld. Na het ondertekenen van deze overeenkomst wordt er een goedkeuring uitgegeven. Deze wordt ook op de website van Kiwa SCM gepubliceerd. Vanaf dat moment is het product goedgekeurd en is het keuringsproces afgerond.

Negatief besluit

Als er afwijkingen zijn vastgelegd in het rapport wordt het certificatiebesluit: Negatief.

Daarna wordt er een termijn gesteld waarbinnen de afwijkingen hersteld moeten zijn. Na het herstel zullen deze afwijkingen opnieuw geïnspecteerd en gerapporteerd worden. Na de rapportage wordt het certificatiebesluit opnieuw overwogen.

Als de afwijkingen niet binnen de termijn hersteld zijn, wordt het negatieve certificatiebesluit definitief.