Hoe kunt u in de praktijk werken met de Wkb?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit en wordt zoals het er nu naar uitziet ingevoerd in het derde kwartaal van dit jaar of begin volgend jaar. Voor veel ondernemers in de bouwsector brengt dit vragen met zich mee. Op een aantal van deze vragen geven we antwoord in deze blog. Ook gaan we dieper in op de uitdagingen die deze nieuwe wet met zich meebrengt.

Hoe zit het met de meldplicht?

In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en wordt toegezien op de uitvoering daarvan volgens de verleende vergunning. Onder het nieuwe stelsel toetst de kwaliteitsborger de risico’s in het bouwplan en of het werk op de bouwplaats aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. De verandering zit hem dus in een verschuiving van een papieren toets op het bouwplan (vergunning) naar een toets op het werkelijke gebouw met een ‘as build’-toets (meldplicht).

Hoe geven we vorm of inhoud aan het consumentendossier?

Bij oplevering moet een aannemer aan de koper een consumentendossier (opleverdossier) overhandigen. Hierin moet worden aangetoond dat het bouwwerk bij oplevering voldoet aan alle vooraf gestelde eisen uit de aanneemovereenkomst. Vanuit de diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) en kwaliteitssystemen wordt een schema IKB (interne kwaliteitsbewaking) vereist. Hiermee worden resultaten gemonitord en gerapporteerd, wat een IKB-schema tot een prima bron voor uw consumentendossier maakt. Bovendien helpt u dit straks ook om, in het licht van de verhoogde aansprakelijkheid, uw werk eenvoudiger te verantwoorden. Met als bonus dat er ook nog door een derde onafhankelijke partij (Kiwa) wordt meegekeken.

Welk instrument moeten wij gebruiken?

Voor het verkrijgen van een definitief BRL5019-certificaat, moet de certificaathouder middels een (proef)project met het Komo instrument Kwaliteitsborging (KiK) zijn deskundigheid aantonen. Het instrument is de tool waarmee de onafhankelijke kwaliteitsborger controleert of het ontwerp voldoet aan de geldende voorschriften. Deze erkende instrumenten, ofwel methode om risico’s te toetsen en borgingsplannnen op te stellen, moeten worden goedgekeurd door de Rijksoverheid.

Hoe gaan wij onze organisatie hiervoor inrichten?

Hoe u de inrichting van uw organisatie kunt optimaliseren in het kader van de Wkb hangt af van in welke branche u actief bent. Bent u bijvoorbeeld producent van bouwmaterialen, dan dient u richting uw opdrachtgever (veelal de bouwer) te bewijzen dat uw ‘samengesteld’ product voldoet aan de eisen vanuit het Bouwbesluit (straks de BBL).

Een vlechtbedrijf dat wapeningen aanbrengt, zou zich bijvoorbeeld kunnen certificeren volgens de BRL 0507. Hierin staat aangegeven waar uw organisatie aan moet voldoen en volgens de hierin omschreven kwaliteitseisen kunt u dan nagaan hoe uw proces loopt en wat er eventueel ontbreekt of nog niet volledig wordt gedaan.

Wilt u zélf aan de slag als kwaliteitsborger, dan moet de BRL 5019 als uitgangspunt worden genomen. Hierin staat onder andere aangegeven waar de organisatie aan moet voldoen. U dient dan uw proces tegen het licht te houden en te controleren wat al voldoet aan de eisen en wat nog beter kan.

Kortom, de vraag stellen is eenvoudiger dan deze te beantwoorden. De Wkb heeft op de ene schakel in de bouwketen een andere impact dan op de andere. Wilt u er klaar voor zijn om straks in de praktijk aan de slag te gaan met de Wkb? Zorg er dan tijdig voor dat u weet wat de impact op úw organisatie is. Wij kijken graag met u naar wat de Wkb voor uw organisatie betekent en welke certificatieregeling voor u het beste rendement oplevert.