Wkb: consumentendossier alleen verplicht voor nieuwe werken

In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is opgenomen dat aannemers hun opdrachtgever na oplevering van het werk een opleverdossier verstrekken, het zogeheten consumentendossier. Anders dan aanvankelijk de bedoeling was, hoeft dit consumentendossier niet te worden aangeleverd voor werken die zijn aangenomen vóór de inwerkingtreding van 7:757a BW.

Tot op heden heeft Kiwa in uitleg en presentaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) telkens gewezen op het aanleveren van een consumentendossier van alle werken die zijn opgeleverd direct na de invoering van de wet, naar verwachting in het derde kwartaal dit jaar of begin volgend jaar. De reden hiervoor was de aanpassing van artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek (WB). Hierin staat dat de aannemer bij kennisgeving dat het werk klaar is een consumentendossier moet overleggen over het tot stand gebrachte bouwwerk.

Aanpassing

Omdat dit amendement niet voorziet in overgangsrecht, had dit tot gevolg dat aannemers bij inwerkintreding van de Wkb ook een consumentendossier moeten overleggen voor overeenkomsten van aanneming van werk die gesloten zijn vóór de invoeringsdatum. Na vragen vanuit de Eerste Kamer heeft de minister eind november 2021 besloten tot een aanpassing van deze gang van zaken (en dus ook op hetgeen Kiwa tot dusver in presentaties heeft opgenomen.

Reactie minister

In een reactie schrijft de minister: ‘Ik ben voornemens om in een Verzamelwet de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek aan te passen en te regelen dat het consumentendossier niet hoeft te worden overlegd als het ziet op overeenkomsten van aanneming van werk die zijn gesloten voor de inwerkintreding van artikel 7:757a BW.’ Dit betekent dat de verplichting tot het overleggen van een consumentendossier alleen geldt voor overeenkomsten van aanneming van werk die zijn gesloten ná inwerkingtreding van dit artikel en dat opdrachtgevers vanaf die datum pas een consumentendossier krijgen.

Omgekeerde bewijslast en aansprakelijkheid

Met betrekking tot aanpassing van de omgekeerde bewijslast en de aansprakelijkheid van twintig jaar wordt niets gemeld. Derhalve zal deze nog steeds direct van kracht zijn voor alle werken die na de invoeringsdatum worden opgeleverd. Uiteraard heeft dit nog wel impact op het borgen van registraties en metingen die aantonen dat bij het moment van oplevering alles voldoet aan vereisten uit het Bouwbesluit (straks BBL).

Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact met ons op. Onze Wkb-experts vertellen u graag meer.