Technical Expert toegevoegd aan auditteam

Informatie is nergens vertrouwelijker dan in de gezondheidszorg. Niet vreemd dus dat de sector onder een vergrootglas ligt als het gaat om de manier waarop wordt omgegaan met persoonlijke en medische gegevens. Het is erg belangrijk dat goed wordt getoetst of organisaties in de zorgsector voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Om dat voortaan nóg beter te kunnen doen, breidt Kiwa, in opdracht van toezichthouder Raad voor Accreditatie (RvA), de auditteams voor zorg gerelateerde normen (o.a. ISO 27001 en NEN 7510) vanaf mei 2020 uit met een onafhankelijke Technical Expert. 

Wat is een Technical Expert?

Een Technical Expert is een in de gezondheidszorg gespecialiseerde jurist die tijdens een audittraject toegevoegde waarde biedt door vanuit wet- en regelgeving te kijken naar diverse aspecten aangaande privacygevoelige informatie. De Technical Expert zal ten behoeve van de audits diverse werkzaamheden uitvoeren, waaronder het instellen van een onderzoek voorafgaand aan de audit, kijkend naar scope, risico’s en context.

Wat merkt u als klant van de toevoeging van een Technical Expert aan onze auditteams?

Op de eerste plaats dat audits met nóg meer diepgang worden uitgevoerd. Een gespecialiseerde jurist kijkt immers niet alleen mee, maar is ook actief betrokken bij het auditproces. Op deze manier krijgt uw audit en certificering óók meer waarde; er was immers een vakinhoudelijk expert op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg betrokken bij uw audit, waardoor deze met nog meer diepgang is uitgevoerd.