• Webinar NIS2, wat komt er op ons af?

  25 januari 2024

  Dinsdag 16 januari 2024 bespraken Kiwa, BDO, Microsoft en Samen Digitaal Veilig in het webinar ‘NIS2, wat komt er op ons af?’ wat de gevolgen van NIS2 zijn voor uw organisatie, niet alleen vanuit een technische en organisatorische blik maar ook vanuit het perspectief van een toezichthouder. Daarnaast werd de voorbereiding en een heldere aanpak om cybersecurity pragmatisch en effectief in te richten besproken.

  Lees meer
 • CCV Keurmerk Pentesten 2.0: Publicatiedatum en transitieperiode gewijzigd

  20 december 2023

  De publicatie van de nieuwe versie van het CCV Keurmerk Pentesten is uitgesteld naar 1 januari 2024. Dit betekent dat de ingangsdatum van het CCV Keurmerk Pentesten 2.0 is vastgesteld op 1 april 2024. Het schema zal in eerste instantie niet onder RvA-accreditatie worden uitgevoerd, wat zal resulteren in het verwijderen van bepaalde passages uit het schema.

  Lees meer
 • NIS2: Nieuwe Europese regelgeving cybersecurity op komst

  22 november 2023

  Europa staat op het punt nieuwe cybersecurityrichtlijnen te introduceren: het Network and Information Security Directive 2 (NIS2). BDO, Microsoft en Kiwa verzorgen hierover een webinar op 16 januari 2024. Inschrijven hiervoor kan vanaf nu.

  Lees meer
 • Hoe bent u als organisatie cyberweerbaar en voldoet u aan NIS 2?

  15 november 2023

  De nieuwe EU-richtlijn Network and Information Security (NIS 2) speelt een cruciale rol in het waarborgen van de digitale veiligheid van Europese lidstaten en hun vitale sectoren. Maar wat betekent de NIS 2-richtlijn precies voor organisaties en hoe kunnen zij concrete stappen ondernemen om eraan te voldoen?

  Lees meer
 • Herziene ISO 27001 nu ook Europees aanvaard

  8 november 2023

  Er is nu ook een Europese versie van de vorig jaar herziene norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001). Deze Europese versie is identiek aan de wereldwijde versie, met toevoeging van een Europees voorwoord.

  Lees meer
 • Kiwa belicht IEC 62443 en NIS 2 tijdens FHI-event industriële cybersecurity

  18 oktober 2023

  Op dinsdag 10 oktober was in Den Bosch het jaarlijkse event rondom industriële cybersecurity van de federatie van technologiebranches FHI. Kiwa en Kiwa-onderdeel Hudson Cybertec ontbraken hier natuurlijk niet en namen in het seminarprogramma twee lezingen voor hun rekening.

  Lees meer
 • Vijf vragen over de herziening van de norm ISO 27001:2022

  11 september 2023

  De recente herziening van de ISO 27001:2022 heeft geleid tot veranderingen en nieuwe kansen voor organisaties die zich bezighouden met informatiebeveiliging. We vroegen Marjolein Veenstra, Kiwa’s schemamanager voor onder andere de ISO 27001, om wat dieper in te gaan op de implicaties en voordelen van deze herziening.

  Lees meer
 • Bescherming van persoonsgegevens, wat zijn de toetsingsmogelijkheden?

  4 september 2023

  Niet alleen grote multinationals en ‘big tech’-bedrijven laten steken vallen als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Onlangs kreeg een orthodontiepraktijk met elf medewerkers een boete van maar liefst twaalfduizend euro omdat niet werd voldaan aan de AVG. Veel organisaties worstelen nog altijd met het op een juiste manier invulling geven aan data- en privacybescherming. In dit artikel kijken we naar de ISO 27701 en het keurmerk Privacy Audit Proof.

  Lees meer
 • Ook Verenigd Koninkrijk introduceert cybersecurity-eisen IoT-producten

  21 augustus 2023

  In navolging van de EU, komt ook het Verenigd Koninkrijk met strengere eisen voor de cyberveiligheid van IoT-consumentenproducten. Terwijl de eisen van de EU naar verwachting van kracht zullen worden op 1 augustus 2025, wordt het Britse beveiligingskader al per 29 april 2024 van kracht.

  Lees meer
 • Nieuwe versie CCV-schema Pentesten vanaf 2024 van kracht

  28 juli 2023

  Het CCV-certificatieschema Cybersecurity Pentesten krijgt een update. Afgelopen tijd is de eerste versie van het schema, dat sinds 1 juli 2021 in werking is, geëvalueerd en zijn er voorstellen voor aanpassingen gedaan. De nieuwe versie van het schema, CCV-Certificatieschema Cybersecurity Pentesten, versie 2.0, wordt naar verwachting op 1 oktober 2023 gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe schema van kracht.

  Lees meer