15 november 2023

Hoe bent u als organisatie cyberweerbaar en voldoet u aan NIS 2?

In een snel digitaliserende wereld is cybersecurity een topprioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en sector. De nieuwe EU-richtlijn Network and Information Security (NIS 2) speelt een cruciale rol in het waarborgen van de digitale veiligheid van Europese lidstaten en hun vitale sectoren. Maar wat betekent de NIS 2-richtlijn precies voor organisaties en hoe kunnen zij concrete stappen ondernemen om eraan te voldoen?

Een van de belangrijkste aspecten van NIS 2 is de zorgplicht die aan organisaties wordt opgelegd. Deze zorgplicht vereist dat organisaties een grondige risicobeoordeling uitvoeren, waarbij zij potentiële risico's identificeren die hun netwerk- en informatiesystemen bedreigen. Op basis van deze beoordeling moeten organisaties passende maatregelen nemen om de continuïteit van hun diensten te waarborgen en de gebruikte informatie te beschermen.

Normen en frameworks

Om aan de zorgplicht van de NIS 2-richtlijn te voldoen, kunnen organisaties zich laten leiden door internationaal erkende normen en frameworks, zoals de ISO 27001 en de IEC 62443. De eerst genoemde is een wat meer bekende norm wanneer het gaat om informatie beveiliging (IT). De laatst genoemdeze norm biedt gedetailleerde handvatten voor het beveiligen van industriële automatiserings- en controlesystemen die organisaties helpen te voldoen aan de wetgeving én waarmee ze kunnen aantonen dat ze voldoen aan wereldwijd erkende standaarden op het gebied van cybersecurity op OT gebied.

Incidentresponseplannen

Een andere belangrijke stap voor organisaties is het opstellen van bedrijfscontinuïteitsplannen en protocollen voor crisisbeheersing. Door voorbereid te zijn op mogelijke cyberincidenten kunnen organisaties snel en doeltreffend reageren, waardoor de impact van een aanval tot een minimum wordt beperkt. Incidentresponseplannen, die beschrijven hoe te handelen bij een cyberaanval, zijn essentieel om snel te kunnen schakelen en de schade te beperken.

Bewustwording

Daarnaast is het essentieel om bewustwording bij het personeel te vergroten. Medewerkers zijn nog té vaak de zwakste schakel in de beveiliging van een organisatie, omdat zij het doelwit kunnen zijn van phishingaanvallen of andere vormen van sociale manipulatie. Door medewerkers te trainen en te werken aan meer bewustwording rondom cybercriminaliteit en digitale veiligheid kunnen verdachte activiteiten eerder worden herkend en vermijden.

Alternatieve toeleveringsketens

Organisaties moeten ook alternatieve toeleveringsketens identificeren en evalueren. In geval van een cyberaanval kunnen bijvoorbeeld alternatieve leveranciers ervoor zorgen dat de organisatie haar diensten kan blijven aanbieden, zelfs als een van de reguliere leveranciers wordt getroffen. Tot slot is het van belang om budget en capaciteit te reserveren om aan de richtlijn te voldoen. Cybersecurity vereist investeringen in zowel technologische oplossingen als menselijke expertise.

Digitale weerbaarheid

Het is van vitaal belang dat organisaties niet alleen de basisprincipes van de NIS 2-richtlijn begrijpen, maar ook concrete stappen ondernemen om hun digitale weerbaarheid te versterken. Door samen te werken met experts kunnen organisaties niet alleen voldoen aan de wetgeving, maar ook een robuuste en veerkrachtige cybersecurityinfrastructuur opbouwen. Het is een gezamenlijke inspanning om de digitale toekomst van organisaties veilig te stellen in een steeds veranderend cyberlandschap.

Gespecialiseerde begeleiding

Voor organisaties die zich afvragen hoe ze concreet aan de NIS 2-richtlijn kunnen voldoen, bied Kiwa ondersteuning op maat. Kiwa, met zijn uitgebreide ervaring op het gebied van testen, inspecteren en certificeren, helpt organisaties bij het verhogen van de cyberweerbaarheid en het verkrijgen van certificeringen conform normen zoals de IEC 62443. Daarnaast biedt Kiwa gespecialiseerde begeleiding voor industriële cybersecurityvraagstukken, waardoor organisaties hun operationele technologie kunnen beschermen tegen cyberbedreigingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de cybersecurityservices van Kiwa op de themapagina cybersecurity op onze website.