Infographic informatiebeveiliging: Bescherm uw data

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de gehele EU dezelfde wetgeving op het gebied van informatie- en privacybeveiliging. Vanaf dat moment vervangt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens en komt er meer verantwoordelijkheid bij organisaties zelf te liggen. De standaard ISO 27001 is een stevige basis voor een structurele aanpak hiervoor. Kiwa ontwikkelde hierover een infographic waarin het hoe en waarom van databeveiliging overzichtelijk op een rijtje wordt gezet.

Op grond van de AVG kunnen forse boetes worden opgelegd aan bedrijven en organisaties die zich niet aan de nieuwe wetgeving houden. Niet vreemd dus dat databeveiliging momenteel hoog op de agenda staat bij veel bedrijven en instellingen. In de infographic ‘Bescherm uw data’ schetst Kiwa waarom databeveiliging terecht in het middelpunt van de belangstelling staat en wat organisaties kunnen doen om hieraan vorm te geven.

Testing, Inspection & Certification (TIC)-organisatie Kiwa timmert aan de weg als specialist op het gebied van informatiebeveiliging. Kiwa certificeerde al de data security van tal van organisaties – van ziekenhuizen en bouwbedrijven tot kleine start-ups – en reikte onlangs ook aan het Centraal Bureau voor de Statistiek het ISO 27001-certificaat uit.

Voor meer informatie over Kiwa’s dienstverlening op het gebied van informatiebeveiliging kunt u contact opnemen met onze cybersecurity experts (cybersecurity@kiwa.com).