Wat is ISO 27001?

De internationaal gedragen norm ISO 27001 beschrijft onder meer de eisen voor een Information Security Management System (ISMS), een blauwdruk voor een solide fundament voor informatiebeveiliging. Een ISMS kan door een organisatie voor een flink deel worden afgestemd op de eigen bedrijfsprocessen, maar bevat ook verplichte onderdelen als een risicoanalyse en een interne ISO 27001 audit. 

ISO 27001 certificaat

Met een ISO 27001-certificaat kunnen organisaties laten zien dat ze informatiebeveiliging serieus nemen, dat ze hun processen rondom de bescherming van gevoelige informatie op orde hebben en dat ze continu werken aan het verbeteren daarvan. Een ISO 27001-certificaat krijg je niet zomaar. Hieraan gaat een gedegen certificeringstraject vooraf waarbij door een onafhankelijke certificeringsinstantie wordt beoordeeld of een organisatie voldoet aan de ISO 27001-criteria. De kosten van ISO 27001-certificering zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van een organisatie.

Informatiebeveiliging gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg is informatiebeveiliging een belangrijk onderwerp. Daarom is hiervoor in Nederland een speciale norm ontwikkeld, de NEN 7510. Nederlandse zorgorganisaties moeten volgens de Regeling burgerservicenummer in de zorg verplicht voldoen aan deze norm, die is afgeleid van de ISO 27001. Een NEN 7510 certificaat is niet verplicht, maar zorgorganisaties laten hiermee wél zien dat ze voldoen aan de geldende eisen op het gebied van informatiebeveiliging. En in een sector die onder een vergrootglas ligt als het gaat om de manier waarop wordt omgegaan met privacygevoelige data kan dat erg waardevol zijn.

Wereldwijd marktleider

Kiwa is een wereldwijde marktleider op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Kiwa’s auditors hebben ervaring met onder meer ISO 27001- en NEN 7510-certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over ISO 27001 certificering of wilt u meer informatie over het NEN 7510 certificaat? Neem contact op met Kiwa’s Expert Center Information Security of check onderstaand productaanbod.

Gerelateerde producten: