Wat zijn uw bedrijfsdata u waard?

Ook voor uw organisatie is informatie van steeds grotere waarde, letterlijk en figuurlijk. Klant-, productie- en andere data zijn immers niet alleen cruciaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar kunnen u ook geld kosten als er niet verantwoord mee wordt omgegaan. Uw waardevolle data moeten dus beveiligd worden. De experts van Kiwa kunnen u daarbij helpen.

De ISO 27001 standaard is een internationaal gedragen basis voor informatiebeveiliging. De norm bevat eisen en richtlijnen waarmee informatiebeveiliging structureel kan worden geregeld. Een ISO 27001-certificaat is niet voldoende om te voldoen aan de AVG/GDPR. Hiervoor biedt Kiwa de certificering AVG/GDPR. Andersom geldt ook dat organisaties die al AVG/GDPR-proof zijn aanvullende toegevoegde waarde kunnen ontlenen aan een ISO 27001-certificaat, omdat informatiebeveiliging hierin beter wordt afgedekt.

Datalekken

In 2017 werden er dagelijks dertig datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is ongeveer het dubbele van het jaar daarvoor. De stijging van het aantal meldingen betekent niet alleen dat er meer datalekken plaatsvonden, maar ook dat er meer bewustwording is op dit gebied. Een goede ontwikkeling, want de meeste datalekken betreffen nog altijd de sectoren gezondheid en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Bij uitstek branches waarin veel gewerkt wordt met privacygevoelige informatie.

Maatwerk

De kaders waarbinnen een organisatie structurele informatiebeveiliging regelt, staat omschreven in het Information Security Management Systemen (ISMS). Hoewel een ISMS volgens de ISO 27001-norm altijd vaste onderdelen als risicoanalyses en interne audits bevat, is het voor het overgrote deel maatwerk. Een goed ISMS raakt immers alle facetten van uw bedrijfsvoering. 

Meer informatie?

Duur en kosten ISO 27001 certificering lopen uiteen van een paar dagen tot enkele maanden. De experts van Kiwa vertellen u graag hoe een certificeringstraject in uw organisatie eruit ziet en wat daarvan de kosten bedragen. Wilt u meer weten over ISO 27001-certificering door Kiwa en ISO 27001 kosten? Vraag via onderstaande knop een offerte aan.

Offerte aanvragen