De Jong Rutten behaalt certificaat Circulair Ondernemen voor pvc-raamprofielen

De Jong Rutten, gespecialiseerd in kunststof gevelelementen, behaalde onlangs als eerste Nederlandse leverancier van kunststof gevelelementen het Covenant Circulair Ondernemen. Het Limburgse bedrijf borgt hiermee de duurzaamheid van zijn producten, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van gerecycled materiaal.

Dat bij de productie van kunststof gevelelementen gerecycled materiaal wordt gebruikt is niet nieuw, maar tot dusver bestond hiervoor geen certificatieregeling. ‘Toch wilden we graag onze procedures rondom bepaalde materiaalstromen laten vastleggen’, vertelt Marcel van Montfort, directeur bij De Jong Rutten. ‘Niet alleen om de kwaliteit van het proces te waarborgen, maar ook om dit periodiek te laten toetsen door een onafhankelijke partij. Zo kunnen we onze klanten ook op het vlak van duurzaamheid aantoonbare zekerheid bieden als het gaat om onze producten en manier van werken.’

Energieneutrale kozijnenproductie

Met het certificaat Circulair Ondernemen sorteert De Jong Rutten niet alleen voor op toekomstige strengere Europese regelgeving voor bouwproducten, maar laat het bedrijf ook zien dat duurzaamheid is verankerd in de bedrijfsvoering. ‘Zeggen dat je duurzaamheid belangrijk vindt is één. Het daadwerkelijk doorvoeren in je bedrijfsvoering is twee. We zijn ons terdege bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Zo ondernemen we volgens de Prestatieladder MVO en werken we samen met partners en leveranciers die zich inspannen voor het circulair toepassen van grondstoffen en producten. Ook produceren we als eerste en enige kozijnleverancier energieneutraal. We zorgen dus voor een circulaire materiaalstroom én verwerken die materialen volledig groen in onze eigen fabriek.’

Grondstoffen zijn eindig

Binnen de duurzaamheidsvisie van De Jong Rutten past ook circulair ondernemerschap. ‘De grondstoffen die wij als producent van kunststof gevelelementen gebruiken zijn eindig en reserves raken uitgeput. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze uitdaging op circulaire wijze aan te gaan. We hebben als leverancier direct invloed op ons gedeelte van de bouwketen en die verantwoordelijkheid nemen we graag.’ Nu het certificaat binnen is, blijft De Jong Rutten energie steken in het bewaken van de kwaliteit van de processen. ‘En we blijven natuurlijk onze ogen open houden voor de mogelijkheid om in de toekomst nog andere materiaalstromen binnen het Covenant Circulair Ondernemen toe te voegen.’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over De Jong Rutten op www.dejongrutten.nl. Meer informatie over het Covenant Circulair Ondernemen vindt u hier.