Bereken in 4 stappen de MKI-waarde

Opdrachtgevers, met nationale en lokale overheden, hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten en diensten. Leveranciers van duurzame producten hebben bij dergelijke opdrachtgevers al snel een streepje voor, vooral als ze met de Milieukostenindicator (MKI) inzichtelijk hebben gemaakt welke impact op het milieu hun product heeft. Om de MKI-waarde vast te stellen, moet een proces van vier stappen doorlopen worden:

Stap 1: Verzamelen maar!

Als producent weet je waar de grondstoffen van jouw product vandaan komen. Tijdens deze stap verzamel je alle gegevens over die grondstoffen. Denk hierbij aan alle grondstoffen die nodig zijn voor productie, de processen die tijdens de productie plaatsvinden en aan energieverbruik.

Stap 2: Optellen

Als je alle gegevens verzameld hebt kan een specialist op basis hiervan een Life Cycle Analyse (LCA) uitvoeren. De emissie van bijvoorbeeld CO₂ en NOx die tijdens de gehele levensloopcyclus plaatsvindt wordt dan in kaart gebracht.

Stap 3: Wat doet mijn product met het milieu

Aan de hand van een LCA wordt een milieuprofiel (EPD) opgesteld. Dit geeft weer hoe een product scoort op elf basis milieueffecten. Deze categorieën zijn te specificeren naar thema’s als ozonlaagaantasting, uitputting van grondstoffen of klimaatverandering. Zo kun je zien op welke gebieden een product het meest belastend is voor het milieu.

Stap 4: Schaduwprijs

De score op de elf basis milieueffecten wordt vermenigvuldigd met een conversiefactor. Het totaal van die uitkomsten wordt bij elkaar opgeteld en levert de MKI-waarde/schaduwprijs op. Dit zijn de preventiekosten die gemaakt zouden moeten worden om de milieuschade op te heffen.

Gerelateerde producten