Duurzame productie van voedsel

Met de groei van de wereldbevolking stijgt ook de vraag naar voedsel. Steeds meer consumenten willen veilig voedsel dat duurzaam is geproduceerd. Ook in de voedselindustrie valt immers nog veel te winnen op het gebied van duurzaamheid. Voor de productie van voedsel zijn grondstoffen, water en energie nodig en bij de productie ontstaat afval. Duurzaamheid kan als een rode draad lopen door het proces van voedselproductie.

Kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn behoren steeds vaker tot de eisen die consumenten stellen aan hun voedsel. Vertrouwen is daarbij cruciaal. Met tal van keurmerken en certificeringen helpt Kiwa de agrifood-sector klantvertrouwen te creëren in producten en services. Hieronder vindt u een overzicht van keurmerken en certificeringen die Kiwa aanbiedt op het gebied van duurzame voedselproductie. 

Bekijk onze services: