12 augustus 2020

De Groene Jongens scoort als eerste certificaat milieuprestatie gebouwen

De Groene Jongens (DGJ) heeft als eerste Nederlandse bouwadviesbureau het certificaat MilieuPrestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG) behaald. De Utrechtse duurzaamheidsadviseur voor de gebouwde omgeving ontving het MPG-certificaat op 20 juli uit handen van Bas van Galen van certificeerder Kiwa. Met het certificaat toont De Groene Jongens aan dat zijn milieuprestatieberekeningen geborgd zijn conform de beoordelingsrichtlijn MPG van Kiwa.

Volgens het Bouwbesluit moet sinds 1 januari 2013 bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ook een berekening worden ingediend voor de milieuprestatie van een gebouw (de MPG). Deze berekening moet voldoen aan de 'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken'. Hiermee kan de milieuprestatie van een gebouw worden bepaald op basis van onder meer de materialen die gebruikt zijn bij de bouw en de installaties die hierin worden toegepast. Door deze gestandaardiseerde rekenmethode komt er meer duidelijkheid over de duurzaamheid van bouwmaterialen, zodat opdrachtgevers, architecten en ontwikkelaars beter duurzame keuzes kunnen maken.

Circulair bouwen

De overheid wil met de MPG stimuleren dat bij de ontwikkeling van een gebouw duurzame materialen worden gebruikt. Dit moet leveranciers van bouwmaterialen aansporen om milieuvriendelijkere materialen te produceren. De milieuprestatie wordt uitgedrukt in een score per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Vooral vloeren, gevels en installaties zijn bepalend voor de materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw. De MPG wordt per 1 januari 2021 aangescherpt om een extra impuls te geven aan het streven van de overheid om milieuvriendelijker te bouwen. Zo moeten in 2030 woningen de helft milieuvriendelijker zijn en is het streven om in 2050 de bouw volledig circulair te laten zijn.  

Integraal advies

Om bouwkundig adviseurs, architecten, en aannemers in staat te stellen aan te tonen dat hun MPG-berekeningen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen heeft Kiwa de BRL K11005 - MPG ontwikkeld. De Groene Jongens besloot als eerste Nederlandse bouwadviseur om op te gaan voor het MPG-certificaat. ‘In alles wat we doen laten we de buitenwereld graag zien dat onze methodes geverifieerd en gecontroleerd zijn’, zegt Remy van Splunter, engineer bij De Groene Jongens. ‘Dit verhoogt de waarde van ons advies en is ook voor klanten het bewijs dat we een accurate en betrouwbare MPG-berekening maken’. Volgens van Splunter gaat duurzaamheid veel verder dan alleen energiebesparing. ‘Materiaalgebruik heeft een groot aandeel in de milieulast van een gebouw gedurende de levensduur. Omdat wij onze opdrachtgevers graag een integraal advies leveren, is de MPG voor ons onmisbaar.’

MPG-certificaat

‘Omdat we als eerste het MPG-certificeringstraject in gingen, hadden we geen voorbeelden die we konden volgen’, vertelt van Splunter. ‘Maar Kiwa heeft echt de tijd genomen om ons door het proces te helpen en stond altijd klaar als we daarover vragen hadden.’ Bas van Galen ondersteunde namens Kiwa het certificeringstraject van de Groene Jongens. ‘De Groene Jongens hebben overtuigend aangetoond dat ze degelijke MPG-berekeningen kunnen maken’. Met het MPG-certificaat aan de muur wil De Groene Jongens zich blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaam bouwen. ‘Nu we het vaststellen van de milieuprestatie onder de knie hebben, gaan we ons meer richten op andere aspecten van duurzaamheid, bijvoorbeeld vormen van circulariteit, zoals hergebruik, losmaakbaarheid en modulariteit.’ 

Meer weten over MPG-certificering door Kiwa? Check de productpagina of neem contact op met de specialisten van Kiwa Bouw.