12 januari 2022

VHT vertrouwt toetsing regeling Herwinning Textiel toe aan Kiwa

Met de certificeringsregeling Herwinning Textiel tonen Nederlandse inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel aan dat ze voldoen aan relevante wet- en regelgeving én maken ze de herkomst van ingezameld textiel inzichtelijk. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT), brancheorganisatie voor ondernemingen in de textielrecycling, vernieuwde de regeling vorig jaar ingrijpend en vertrouwt de toetsing daarvan sinds 1 januari 2022 toe aan Kiwa. Linda Doekes-Boogaard, productmanager recycling bij Kiwa en VHT-secretaris Roderick Ferrari vertellen er meer over.

‘Ondanks een goed netwerk van inzamelpunten verdwijnt in Nederland nog altijd bijna de helft van de afgedankte kleding en andere textielproducten bij het restafval’, vertelt Linda Doekes-Boogaard. ‘Eeuwig zonde, want de textielindustrie zorgt ná de petrochemische industrie wereldwijd voor de meeste vervuiling. Bovendien zijn voor de productie van textiel grondstoffen, energie en andere hulpbronnen nodig die niet onuitputtelijk zijn. Dat moet beter, alleen al vanuit circulair oogpunt.’

Professionalisering

De VHT streeft ernaar om de branche naar een hoger niveau te brengen door verder te professionaliseren. Roderick Ferrari: ‘Onze branche maakt een forse ontwikkeling door, vanwege de Europese en nationale ambitie om de textielketen zo veel mogelijk circulair in te richten. De circulaire doelstellingen vanuit de overheid liegen er niet om en de druk is voelbaar. Het gevolg is dat overheid en ketenpartners steeds nauwer samenwerken en de behoefte aan wederzijds vertrouwen en ketentransparantie verder toeneemt.’

Transparantie

Leden van de VHT zorgen er in Nederland voor dat zoveel mogelijk textiel wordt ingezameld, gesorteerd en of verwerkt. Ongeveer 85 procent van het ingezamelde huishoudelijk textiel in Nederland loopt via een onderneming met een certificaat volgens de certificeringsregeling Herwinning Textiel (CHT). Kiwa helpt de VHT om de certificering kwalitatief te blijven ontwikkelen en geïnteresseerde bedrijven hiervoor te auditen.

De VHT vormt met haar leden een belangrijke schakel binnen de textielketen en ziet het als haar verantwoordelijkheid om transparantie binnen de branche structureel op de agenda te plaatsen. Ferrari: ‘Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat er gebeurt met ingezameld materiaal, niet alleen binnen Nederland maar juist ook daarbuiten.’

Eis bij aanbestedingen

Ketenverantwoordelijkheid en -transparantie komen volgens Ferrari ook terug binnen de circulaire doelstellingen. ‘Niet onbelangrijk is dat ook gemeentelijke organisaties - die VHT-certificering als eis opnemen in aanbestedingen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk textiel - transparantie benoemen als een belangrijk gunningscriterium. Ze moeten er zeker van kunnen zijn dat bedrijven volgens het boekje werken, dat het materiaal van verantwoorde afkomst is en dat het inzamelen, sorteren en verwerken volgens de regels plaatsvindt. Dus met oog voor het milieu en duurzaamheid en de veiligheid en gezondheid van medewerkers.’

Europese koploper

In de ogen van de VHT is het nu een logisch moment voor een volgende professionaliseringsslag. De branchevereniging voert daarom een certificeringsplicht in voor al haar leden. Doordat alle CHT-certificaten in 2022 geüpdatet worden, betekent dit dat alle leden zich dit jaar opnieuw laten certificeren op basis van de nieuwe regeling. Ferrari: ‘Binnen Europa is Nederland van oudsher echt een koploper in innovatie op het gebied van inzameling en verwerking van textiel. In ons land zijn veel bedrijven gevestigd die kennis hebben van het sorteerproces, waardoor ingezameld textiel vanuit heel West-Europa zijn weg naar Nederland vindt om gesorteerd te worden. Een positie die we graag willen en moeten behouden!’

Extra boost

De VHT wil al haar leden in staat stellen zich te verbeteren en zo met meerwaarde laten aansluiten bij de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Dat betekent dus klaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op het vlak van wet- en regelgeving en circulaire maatstaven zoals transparantie en eigenaarschap. Dit zal de textielrecyclingbranche volgens Ferrari in Nederland ook een extra boost geven.

Toegevoegde waarde

Om dit te bereiken is een certificering een uitstekend middel, denkt Linda Doekes-Boogaard. ‘De nieuwe certificeringsregeling Herwinning Textiel bevat, ten opzichte van de oude regeling, strengere eisen voor goed ondernemerschap voor inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel. Denk daarbij aan richtlijnen voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, het werken volgens relevante wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en aandachtspunten rondom duurzaamheid, bijvoorbeeld als het gaat om milieu en veiligheid. Het mooie is dat de VHT haar certificering ziet als iets dat branche breed grote toegevoegde waarde heeft en daarom haar leden actief ondersteunt bij het certificeringstraject. Zo is elke ondernemer, van groot tot klein, in staat om die extra stap in professionalisering te zetten.’    

Synergie

‘Kiwa is voor ons een autoriteit op het vlak van auditen binnen de recyclingwereld’, besluit Ferrari. ‘Een samenwerkingspartner die synergie biedt en een proactieve houding etaleert. De VHT en Kiwa kijken gezamenlijk uit naar een vruchtbare samenwerking, met de Certificeringsregeling Herwinning Textiel als kwalitatief sterk merk. De certificering staat open voor alle bedrijven de werkzaam zijn in de textielrecycling.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over de certificeringsregeling Herwinning Textiel en het certificeringstraject? Vul dan het contactformulier op deze pagina in en wij nemen contact met u op! Voor meer informatie over textielrecycling en de Vereniging Herwinning Textiel kunt u terecht op: www.textielrecycling.nl.