Kiwa en windenergie

Zowel windparken op land als op zee vergen grote investeringen. Om ervoor te zorgen dat deze investeringen gedurende de complete levenscyclus van een windpark blijven renderen, is het cruciaal ervoor te zorgen dat de windturbines in technisch en bouwkundig opzicht altijd in perfecte staat verkeren. Hieronder leest u meer over Kiwa’s inspectie- en certificeringsservices op het gebied van windturbines.

Kiwa biedt een uitgebreid portfolio services voor de windenergiesector. Van on- en offshore tot funderingen, masten, rotorbladen, dynamo’s, mechanische onderdelen en complete projecten, van ontwerpfase tot gebruik en, uiteindelijk, ontmanteling. De nadruk daarbij ligt op liften, kranen, ankers en veiligheidsapparatuur, brandbeveiliging, drukapparatuur (accumulatoren voor de remmen als veiligheid tijdens harde wind), versnellingen (indien niet direct drive) en inspectie van boutverbindingen. Elk proces binnen de levenscyclus van een windturbine kunnen de experts van Kiwa testen, inspecteren, reviewen en (her)certificeren.

Drone-inspectie en certificering

Kiwa kan beheerders van windparken ondersteunen met alle soorten analyses, (drone-)inspectie en non-destructive testing (NDT). We richten ons op het waarborgen van integriteit, veiligheid en het anticiperen op veroudering van installatiedelen. Onze uitgebreide expertise en ervaren professionals maken Kiwa tot een one-stop-shop voor het testen en inspecteren van windturbines, geaccrediteerd voor zowel ISO 17020 (inspectie) als ISO 17025 (testen).

Windanalyse

Kiwa’s dienstenpakket bestrijkt de hele windenergiemarkt, van eigenaren en operators tot fabrikanten en onshore en offshore faciliteiten. Onze services dekken de volledige levenscyclus van windturbines en windparken, van constructie tot veilige buitenbedrijfstelling van afgeschreven installaties. Kiwa-onderdeel Moroni & Partners voert vanuit vestigingen in Italië, Groot-Brittannië, Marokko en Australië bij nieuwbouw en verkoop van parken windanalyses uit waarbij de onderhoudskosten van een windpark worden vergeleken met de verwachte inkomsten. Onderhoud kan bestaan ​​uit regelmatige inspectie, maar kan ook betrekking hebben op Reliability Centered Maintenance (RCM) en risicogebaseerde inspectie (RBI) en zelfs Probabilistic Preventive Maintenance, waarbij een optimale kostenafweging wordt gemaakt tussen preventief en correctief onderhoud.

Meer weten over Kiwa’s services op het gebied van windturbines en windparken? Check deze productpagina!