Vanaf 1 januari 2020: FSSC 22000 versie 5

De nieuwe versie (versie 5) van FSSC 22000 is in juni 2019 gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2020 worden alle audits uitgevoerd tegen deze nieuwe standaard. Naast de aanpassing aan de richtlijnen van het Global Food Safety Initiative (GFSI) volgt deze publicatie de recente herziening van de ISO 22000-norm (18 juni 2018) waarop de FSSC 22000 gebaseerd is.

Wat verandert er? 

FSSC 22000 versie 5 maakt gebruik van de High Level Structure (HLS). Dit is de gemeenschappelijke structuur voor alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen. Dit vergemakkelijkt de integratie van de FSSC-standaard met andere normen voor managementsystemen, zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 45001 (gezondheid en veiligheid op de werkplek).

Risicomanagement

Net als veel andere nieuwe kwaliteitsnormen is ook de herziene FSSC 22000 sterk gericht op risicomanagement. De risicogebaseerde aanpak is essentieel voor levensmiddelenbedrijven en maakt onderscheid tussen het risico op operationeel niveau (via de Hazard Analysis Critical Control Point-benadering, HACCP) en het risico op het strategische niveau. Zo worden de mogelijkheden van het managementsysteem optimaal benut en worden risico’s beheersbaar gemaakt.

PDCA-cyclus

Een andere belangrijke wijziging is de PDCA-cyclus: de norm onderscheidt nu twee Plan-Do-Check-Act-cycli. De eerste is van toepassing op het managementsysteem als geheel, terwijl de tweede betrekking heeft op de activiteiten die ook de principes van HACCP omvatten die zijn gedefinieerd door de Codex Alimentarius van de commissie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over FSSC 22000 versie 5 of over FSSC 22000 in het algemeen? Neem dan contact met ons op.