Waarom ISO 45001?

Met een ISO 45001-certificaat laat u zien dat uw organisatie zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden en dat er aandacht is voor het welzijn en de gezondheid van werknemers. U toont hiermee ook aan dat uw organisatie voldoet aan de internationale wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid.

De ISO 45001 is gebaseerd op de zogenaamde ISO ‘High Level Structure’ (HLS), de uniforme hoofdstructuur voor alle (nieuwe) ISO-normen. Hierdoor hebben ISO-normen eenzelfde structuur, dezelfde tekstelementen en dezelfde kerneisen, waardoor de integratie van verschillende systemen, normen en richtlijnen beter en gemakkelijker wordt. Het ISO 45001 gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem past daarom goed bij andere ISO-managementsysteemstandaarden, zoals ISO 9001 en ISO 14001.

Meer informatie over de ISO 45001

U vindt meer informatie over de ISO 45001-norm op de, Engelstalige, ISO-website.