Kennis en kwaliteit cruciaal bij EMR

European Metal Recycling (EMR) is een wereldwijd actieve marktleider in metaalrecycling. Met 3.500 medewerkers, verspreid over 150 locaties in de hele wereld, produceert EMR maar liefst 10 miljoen ton gerecyclede basismaterialen per jaar. Om de marktpositie te verstevigen staan innovatie en integriteit centraal. Dit heeft direct impact op het beheersen van kwaliteit, zowel van  processen als mensen en middelen, in een sterk veranderend speelveld. In Nederland heeft EMR vijf vestigingen met in totaal zo’n 90 medewerkers. KAM Coördinator Arno Kempers legt uit wat Kiwa als certificerende instantie voor EMR betekent.

De activiteiten

Arno Kempers: “Onze kernactiviteit is het recyclen van metaalschroot afkomstig uit afgedankte voertuigen en consumentenproducten, industrie, constructiewerk en sloopwerk van gebouwen. Wij nemen metaalschroot in, verwerken het op basis van specifieke eisen tot grondstof en verkopen het aan smelterijen die er weer producten van maken. Daar komt veel kennis en procesbeheersing bij kijken, want je zit in een keten waar kwaliteit gewaarborgd moet zijn. Als het schroot binnenkomt, wordt het op soort gesorteerd, van lood tot ijzersoorten, koper, aluminium, enzovoorts. Dan wordt het gecontroleerd op vervuiling en zorgen wij dat het materiaal gezuiverd wordt. Wat te groot is, verkleinen wij tot maximaal 1 meter met een schrootschaar. En tot slot gaat alles in containers op transport naar smelterijen die het direct in hun smeltbad storten.”

Belang van certificering

“Er is enorm veel wet- en regelgeving over de verwerking van bouw- en consumptieschroot. Je hebt te maken met vergunningen, processen en installaties. En niet in de laatste plaats met mensen die veilig moeten werken en gezond moeten blijven gedurende hun totale dienstverband. Certificering is belangrijk om klanten waarborg voor kwaliteit te bieden, maar intern is certificering essentieel om je processen te verbeteren. Je zit in een voortdurende cyclus van plannen, doen, controleren en weer actie ondernemen, de Deming PDCA-cirkel dus. Voor mij is certificering primair een instrument om je bedrijf te beschrijven en te verbeteren”, aldus Arno Kempers.

Waarom Kiwa

EMR werkt zowel voor ISO 9001 als ISO 14001 en MRF met Kiwa als certificeringinstituut. Om dit bij één partij onder te brengen was een belangrijk criterium. Arno legt uit: “Wij wilden meerdere certificeringen kunnen doen omdat dit een veel efficiënter auditproces oplevert. Je hoeft dan niet alles opnieuw uit te leggen omdat de instantie onze organisatie en processen al kent. De waarde van Kiwa is wat Arno betreft vooral integriteit en kennis van zaken: “Je kan met elkaar praten omdat de auditors weten hoe het hier werkt, maar zonder dat ze hun onpartijdigheid verliezen. Het is ook de bedoeling dat ze kritisch blijven, omdat je anders zelf de waarde van certificering uitholt. Ik kan met hen sparren over de interpretatie van normen en regels. Die zijn soms zo complex en politiek opgesteld dat je er pas uitkomt als je er samen naar kijkt.”   

Vastleggen en verbeteren

“In onze branche is er geen echte scholing. Dus hoe meer je op een gedegen manier vastlegt, hoe meer je je eigen scholing kan geven. Door jaarlijkse certificeringsronden krijg je een leidraad op procesgebied, normen en structuren. Dat is enorm waardevol, want wij werken met zo’n 90 medewerkers op vijf verschillende locaties. Die zijn ook echt verschillend in cultuur, maar ze moeten allemaal voldoen aan hetzelfde certificaat. De auditors kunnen overigens ook goed met de verschillende culturen omgaan. Overzicht houden, stroomlijnen en verbeteren is voor mij steeds weer de uitdaging. Certificering door de Kiwa is daarbij een vitaal hulpmiddel”, aldus Arno Kempers, KAM coördinator EMR. 

Ben jij benieuwd hoe je net als EMR stappen kunt zetten de kwaliteit van het recycleproces? Download dan via onderstaande knop onze whitepaper!