Omgevingswet en ondernemers en asset-eigenaren

De Omgevingswet heeft impact op uw als gebruiker / eigenaar. Centraal in de wet staat dat de overheid verantwoordelijkheid en zeggenschap over de leefomgeving nadrukkelijker wil leggen bij de gebruikers daarvan. Dat betekent dat u zelf in het kader van de zorgplicht verantwoordelijk bent voor uw assets.

Zorgplicht

De Omgevingswet bevat drie verschillende soorten zorgplicht: een algemene zorgplicht, een algemeen verbod en een specifieke zorgplicht. Hiermee wordt in de Omgevingswet geborgd dat overheid, bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn voor een goede leefomgeving. Als initiatiefnemer en eigenaar wordt u nadrukkelijker verantwoordelijk voor uw eigen activiteiten. Kiwa beoordelingsrichtlijnen en onpartijdige evaluatie helpen hieraan invulling te geven.

Kwaliteitscertificering

Met een Kiwa-certificaat op basis van een beoordelingsrichtlijn of (internationaal) erkende norm laat u zien dat uw bezittingen aan alle relevante kwaliteitsnormen voldoet. Of dit nu gaat om uw brandveiligheid of uw bovengrondse brandstoftank. Ook in het kader van de Omgevingswet blijft het belangrijk om aan te tonen dat producten voldoen aan de eisen. Vaak is certificering zelfs een vereist van uit de wet of vanuit uw opdrachtgevers. Kiwa helpt u om uw kwaliteit zichtbaar te maken. Overheidsinstanties erkennen Kiwa-certificaten en -rapporten als een betrouwbaar bewijs dat u relevante wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen naleeft.

Onpartijdige evaluatie

De diensten van Kiwa gaan verder dan alleen het uitgeven van certificaten. Op uw verzoek voeren we, al dan niet in samenwerking met onafhankelijke experts, inspecties en onderzoek uit op het gebied van risicomanagement, milieuwetgeving, de werkomgeving en veiligheidskwesties rondom uw producten en services. Dankzij onze kennis van wet- en regelgeving én onze diepgaande technische kennis komen we tot een onpartijdige, gedegen evaluatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en wat Kiwa op dit gebied voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op met via dit contactformulier of bel naar 088 - 998 51 00. Wij helpen u graag verder!