Omgevingswet en overheden

De nieuwe Omgevingswet borgt de kwaliteit van onze leefomgeving en stimuleert innovatie en samenwerking. Dat gebeurt door op basis van eenvoudige, efficiënte trajecten integrale kaders te schetsen waarbinnen regionaal maatwerk is. De Omgevingswet beoogt alle partijen die betrokken zijn bij projecten die impact hebben op onze leefomgeving aan elkaar te verbinden.

Andere focus voor gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies vervullen hierbij een cruciale rol. Met de kaders van de Omgevingswet als uitgangspunt verschuift hun focus van besluitvormende en controlerende taken naar een rol als facilitator en co-creator. Lokale overheden worden hiermee een ‘hub’ tussen Rijksoverheid, partijen uit het maatschappelijke middenveld en de private sector.

Verschuiving verantwoordelijkheden

Een belangrijk doel van de Omgevingswet is deregulering en decentralisatie. Voor gemeenten betekent dit een verschuiving van verantwoordelijkheden waarvoor nieuwe inzichten, kennis en werkwijzen vereist zijn. Kiwa kan overheden in het algemeen en gemeenten en omgevingsdiensten in het bijzonder ondersteunen bij dit nieuwe takenpakket. Met een uitgebreid portfolio op het gebied van inspecties en certificeringen en met tal van opleidingen op het gebied van kwaliteit, techniek en energie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en wat Kiwa op dit gebied voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op met via dit contactformulier of bel naar 088 - 998 51 00. Wij helpen u graag verder!