Omgevingswet en producenten en leveranciers

In de Omgevingswet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen. Dat betekent dat thema’s als gezondheid, veiligheid, geluid, natuur en water integraal onderdeel uitmaken van visies en beleid van het Rijk en van lokale overheden. Producenten en leveranciers van installaties, machines, etc. die op welke manier dan ook impact hebben op de leefomgeving krijgen dus vanaf 1 januari 2022 te maken met de Omgevingswet.

Zorgplicht

De Omgevingswet bevat drie verschillende soorten zorgplicht: een algemene zorgplicht, een algemeen verbod en een specifieke zorgplicht. Hiermee wordt in de Omgevingswet geborgd dat overheid, bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn voor een goede leefomgeving. Klanten van producenten en leveranciers worden als initiatiefnemer of eigenaar nadrukkelijker verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten nadrukkelijker verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten. Kiwa beoordelingsrichtlijnen en onpartijdige evaluatie helpen hieraan invulling te geven.

Kwaliteitscertificering

Met een Kiwa-certificaat op basis van een beoordelingsrichtlijn of (internationaal) erkende norm laat u opdrachtgevers en klanten zien dat uw product of dienst aan alle relevante kwaliteitsnormen voldoet. In het kader van de Omgevingswet wordt het, in verband met de Zorgplicht, nóg belangrijker om aan te tonen dat producten voldoen aan de eisen. Vaak is certificering zelfs een vereiste vanuit de wet of vanuit uw opdrachtgevers. Kiwa helpt u om uw kwaliteit zichtbaar te maken. Overheidsinstanties erkennen Kiwa-certificaten en -rapporten als een betrouwbaar bewijs dat u relevante wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen naleeft.

Onpartijdige evaluatie

De diensten van Kiwa gaan verder dan alleen het uitgeven van certificaten. Op uw verzoek voeren we, al dan niet in samenwerking met onafhankelijke experts, inspecties en onderzoek uit op het gebied van risicomanagement, milieuwetgeving, de werkomgeving en veiligheidskwesties rondom uw producten en services. Dankzij onze kennis van wet- en regelgeving én onze diepgaande technische kennis komen we tot een onpartijdige, gedegen evaluatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en wat Kiwa op dit gebied voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op met via dit contactformulier of bel naar 088 - 998 51 00. Wij helpen u graag verder!