9 februari 2022

Wijzigingen BRL-K902, K904 en K905 in verband met invoering Omgevingswet

De Omgevingswet (verwachte invoering 1 oktober 2022 of januari 2023) heeft ook impact op de Kiwa-richtlijnen voor werkzaamheden aan ondergrondse tankinstallaties. We hebben de beoordelingsrichtlijnen BRL-K902, BRL-K904 en BRL-K905 aangepast, zodat deze opgenomen kunnen worden in deze nieuwe wetgeving. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per richtlijn en leest u wat de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet zijn voor reinigers en saneerders van tankinstallaties.

Binnenkort publiceren we de nieuwe BRL’s op onze website.

Gevolgen Omgevingswet voor tankreinigers en -saneerders

Wat merkt u als tankreiniger of -saneerder zélf van de invoering van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor uw werkzaamheden? We hebben de belangrijkste aandachtspunten hieronder voor u op een rijtje gezet.

 • Het belangrijkste aandachtspunt uit de Omgevingswet voor u als tankreiniger of -saneerder is de wijze van melding aan het bevoegd gezag. Na invoering van de nieuwe wet is het de bedoeling dat een opdrachtgever (vaak de eigenaar van een installatie) zélf de werkzaamheden meldt in een digitaal loket (met behulp van een DigiD).
 • Directe verwijzing naar de BRL wordt voor bovengrondse opslagtanks in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) losgelaten. Wél blijft in het kader van het zorgplichtprincipe de toegevoegde waarde behouden van de beoordelingsrichtlijnen BRL-K902, BRL-K904 en BRL-K905. Middels de reinigings- en saneringscertificaten toont u immers kwaliteit aan.
 • Aan ondergrondse tankinstallaties worden in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) de volgende eisen gesteld rondom het verwijderen of onklaar maken volgens BRL-K902 of BRL-K904 (zie artikel 4.999):
  • Het reinigen van de opslagtanks is opgenomen in PGS 31 onder vs 5.7.1, waarin BRL-K905 en/of SIR worden genoemd in de toelichting.
  • Voor het buitengebruikstellen van de opslagtank worden in de PGS 31 alleen aan ondergrondse opslagtanks eisen gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden volgens BRL-K904. Bij bovengrondse opslagtanks is deze eis niet opgenomen.
  • PGS 30 (nieuwe stijl) heeft in M37 opgenomen dat in alle gevallen dat een 15m³ opslagtank buiten gebruik wordt gesteld dat hiervoor een BRL-K902 of BRL-K904 saneringscertificaat moet worden afgegeven.
  • PGS 30 (nieuwe stijl) heeft in M38 opgenomen dat als een opslagtank van groter dan 15m³ buiten gebruik wordt gesteld de reiniging moet worden uitgevoerd door een BRL-K905-gecertificeerd bedrijf en dat bij het buiten gebruik stellen een BRL-K902 of BRL-K904 saneringscertificaat moet worden afgegeven.
  • PGS 30 (nieuwe stijl) heeft in M88 opgenomen dat in geval van een inwendige inspectie de betreffende opslagtank volgens de BRL-K905 gereinigd moet worden.
  • PGS 28 (nieuwe stijl) heeft in M47 opgenomen dat het buitengebruikstellen van de tankinstallatie door een BRL-K902- of BRL-K904-gecertificeerd bedrijf moet worden uitgevoerd en de verwijzing naar Bal §4.39 Kleinschalig tanken.
  • PGS 28 (nieuwe stijl) heeft in M50 opgenomen dat in geval van een inwendige inspectie de betreffende opslagtank volgens de BRL-K905 gereinigd moet worden.
  • Voor de BRL-K902 is de wijziging in toepassingsgebied gedaan vanuit veiligheidsoogpunt. De betreffende producten zijn niet te vergelijken met de producten waar de BRL-K902 ooit voor was bedoeld vanuit het verlaagde veiligheidsniveau.

Whitepaper Certificering: de missing link?!

Kortom, ook na invoering van de Omgevingswet blijft certificering een belangrijk middel om uw vakkundigheid te borgen en aan te tonen dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Eind 2021 publiceerde Kiwa een whitepaper over het belang van certificering in relatie tot de Omgevingswet. U kunt dit whitepaper hier downloaden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail of wilt u meer weten over de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor tankreinigers en -saneerders? Mail naar nl.support.ai@kiwa.com of bel +31 88 998 4555 voor meer informatie. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier.