Avtale om akkreditert sikkerhetskontroll

Nordic Choice Hotels har inngått en eksklusive avtale om sikkerhetskontroll av heiser og løfteplattformer med Kiwa Inspecta AS. Avtalen gjelder alle våre hoteller i Norge og på Svalbard. Tjenesten er lovpålagt og kontrollen gjennomføres hvert 2. år. Dette er i tillegg til den serviceavtalen som ble fremforhandlet tidligere i år.

Alle hoteller må inngå egen avtale med Kiwa Inspecta; fyll inn skjemaet under så vil Kiwa Inspecta returnere avtalen for signatur. Prisene variere noe mellom hotellene pga reisetid, alle vil få redusert kostand for tjenesten og bedre kundeservice i forhold til dagens leverandør.

Med vennlig hilsen,

Rune Bjerkelund
Kategorisjef Nonfood - Procurement
Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels.png

Fyll ut skjemaet for å få avtalen tilsendt

Om Kiwa Inspecta AS

Kiwa Inspecta er Nordens ledende leverandør av sikkerhetskontroller og vi utfører årlig over 100.000 heiskontroller for våre kunder i Sverige, Finland Danmark og Norge. Kiwa Inspecta i Norge har bemyndigelse for utførelse av landsdekkende sikkerhetskontroll av heis, rulletrapp, løfteplattformer og rullende fortau. Selskapet utgjør sammen med Teknologisk Institutt, NorKjemi og KIWA Sport KIWA-gruppen i Norge. Gruppen har over 280 ansatte i Norge som i hovedsak arbeider med uavhengig 3. parts tjenester innenfor inspeksjon, testing og sertifisering.

Avdelingen for heiskontroll kontrolleres årlig av Norsk Akkreditering og vi må dermed oppfylle svært strenge krav i forhold til organisasjon, kompetanse, kvalitet og sikkerhet. Les mer om vår heiskontroll her.