• Resertifisering - Elektromuffesveising av plastrør (e-læring)

    Elektromuffesertifikat iht. NS 416 har en gyldighet på 3 år, med krav om nytt resertifiseringskurs hvert 6. år. Du må derfor alltid huske på å resertifisere deg innen sertifikatets utløpsdato.

    Les mer om dette kurset
  • Resertifisering - Speil- og elektromuffesveising av plastrør (e-læring)

    Speil- og elektromuffesertifikat iht. NS 416 har en gyldighet på 3 år, med krav om nytt resertifiseringskurs hvert 6. år. Du må derfor alltid huske på å resertifisere deg innen sertifikatets utløpsdato.

    Les mer om dette kurset