Resertifisering - elektromuffesveising av plastrør (e-læring)

Elektromuffesertifikat iht. NS 416 har en gyldighet på 3 år, med krav om nytt resertifiseringskurs hvert 6. år. Du må derfor alltid huske på å resertifisere deg innen sertifikatets utløpsdato. 

  • Sertifisering
kr 4 130
Meld meg på
Resertifisering - elektromuffesveising av plastrør (e-læring)
Nettkurs - start når du vil
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The item has been added to your shopping cart.

Resertifisering - elektromuffesveising av plastrør (e-læring)

Go to Cart