12 september 2022

3D laserskanning i oljetank

Kiwa kan tilby en rekke tjenester innen tankinspeksjon. I denne videoen inspiserer vi en oljetank innvendig med 3D laserskanner for Hafslund Oslo Celsio.

3D laserskanning er en svært effektiv metode som genererer store mengder data på kort tid og produserer detaljerte 3D-modeller i riktig målestokk. En slik 3D-modell er et uhyre nyttig verktøy for å finne tankens volum, kartlegge tilstanden i tanken og gjøre tilpasninger eller endringer i den eksisterende konstruksjonen.

Kiwa er en uavhengig tredjepart med over 40 års erfaring fra tankinspeksjon. Ved hjelp av ikke-destruktive metoder (NDT) kan vi kontrollere alle slags tankanlegg med svært pålitelige resultater.

Les mer om Kiwas tjenestetilbud innen tankinspeksjon.