30 mai 2024

7 grunner til at EPD’er er avgjørende i et bærekraftig samfunn

iStock-1428661497.jpg
Foto: iStock

  1. Økt regulatorisk krav: Det økte regulatoriske presset, spesielt gjennom den nye økodesignreguleringen og det foreslåtte grønnvaskingsdirektivet i EU, gjør det nødvendig for produktutviklere og produsenter å ha en grundig forståerlse av miljøpåvirkningene produktene deres har. Dette krever ikke bare en bevissthet om miljøbelastningene, men også en evne til å designe produkter med tanke på å redusere disse belastningene. Det foreslåtte grønnvaskingsdirektivet legger spesielt vekt på å sikre at miljøpåstander og merker er verifisert av kvalifiserte uavhengige tredjeparter før de kan brukes, noe som understreker behovet for pålitelig dokumentasjon som EPD-er. 
  2. Krav om digitalt produktpass: Kravet om digitalt produktpass gjelder nesten alle produkter under den nye økodesignreguleringen. Miljøinformasjon blir derfor mer sentralt og avgjørende for å utarbeide disse digitale passene
  3. Økt offentlig krav: Klima og miljø skal vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser. Formålet er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk og miljøbelastning. Miljødokumentasjon er et verktøy for å oppnå dette.
  4. Strategisk produktutvikling: Ledere kan bruke EPD-er som et strategisk verktøy for å veilede produktutviklingen mot mer miljøvennlige alternativer, basert på pålitelige og standardiserte data.
  5. Økt krav til transparens: I en tid der både forbrukere og beslutningstakere i offentlige og private sektorer etterspør mer åpenhet om miljøpåvirkningen av produkter, gir EPD-er en måte å dokumentere og sammenligne miljøbelastningen på.
  6. Pålitelig og nøytral informasjon: EPD-er gir objektiv og pålitelig informasjon om et produkts miljøytelse, basert på internasjonale standarder. Dette gjør det lettere for forbrukere og beslutningstakere å ta informerte valg.
  7. Beregning av klimaavtrykk: EPD-er muliggjør nøyaktig beregning av et produkts klimaavtrykk, noe som er avgjørende for å kunne sette inn tiltak for å redusere denne påvirkningen. 

Miljødeklarasjoner for produkter er derfor ikke bare et verktøy for å møte regulatoriske krav, men også en viktig strategi for å forbedre produkter, bygge tillit hos forbrukere, og fremme en bærekraftig utvikling på tvers av industrier. Trenger dere hjelp til å få orden på EPD-ene? Book en uforpiktende digital prat med en av våre bærekraftsrådgivere i dag, så hjelper de dere i gang!  

Book en bærekraftig prat her!