16 april 2021

CE-merking øker sikkerheten i byggebransjen

CE-merking-av-stålkomponenter.jpg

Kiwa er akkreditert for sertifisering av metallbaserte konstruksjonsprodukter og kan sertifisere din bedrift.

For å kunne CE-merke byggevarer, må bedriftens produksjonskontrollsystem være sertifisert i henhold til NS-EN 1090-1-standarden.

- Alle produsenter av bygningskonstruksjoner og komponenter for lastbærende stål- og aluminiumkonstruksjoner skal CE-merke sine produkter, sier Caroline Holme, revisjonsleder for Teknisk Kontrollorgan ved Kiwa. 

- Det er ikke alle aktører innen byggebransjen som har hatt like stort fokus på CE-merking, men trenden er at det blir stadig mer bevissthet rundt dette. Særlig de store entreprenørselskapene er etter hvert påpasselige med å velge leverandører som er sertifisert, sier Holme. 

CE-merking gir fordeler

Ifølge Caroline Holme bidrar CE-merking av byggevarer til å øke sikkerheten i bransjen. 

- For entreprenørene er det en fordel at de raskt kan identifisere seriøse produsenter som tilbyr riktige materialer og har sertifisert personell til å utføre jobben. Med CE-merking blir produktene levert med ytelseserklæring og nødvendig dokumentasjon på arbeidet, legger Holme til.

For produsentene innebærer en sertifisering at bedriften må ha et fungerende kvalitetssystem og et produksjonskontrollsystem (FPC). Innføring av slike systemer fører til bedre oversikt, mer rasjonell drift og bedre økonomi.

Økonomiske og rettslige konsekvenser av manglende CE-merking

Etter mange års arbeid med skadeanalyser har Holme erfart flere saker hvor store skader har oppstått fordi det er brukt dårlige og udokumenterte løsninger. 

- Det blir på sikt billigere å bruke en leverandør med et sertifisert system i stedet for å se bort fra kravene og velge lettvinte løsninger som kan føre til ytterligere kostnader over tid, sier Holme.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) følger opp når de får varsel om produsenter som ikke har dokumentasjon i orden, og kan kreve stopp i produksjonen, noe som vil gi forsinkelser i byggeprosessen. 

Flere har ansvar

Produsenter av stål- og aluminiumskonstruksjoner har ansvar for å ha et sertifisert produksjonskontrollsystem og for å CE-merke produktene når de er lastbærende. 

- Dette innebærer at det er produsentens ansvar å sjekke om konstruksjonen kunden ønsker er lastbærende og sikre seg det nødvendige underlaget for å vite hvilke krav som skal følges. Mens det er ansvaret til kjøperen, altså entreprenøren/byggherren, å velge bedrifter med godkjent produksjonskontrollsystem og gi nødvendig underlag til produsenten, enten til prosjektering eller ferdige tegninger når det bare er tilvirkning som skal utføres, avslutter Holme.

Les mer om hvordan Kiwa kan hjelpe din bedrift med CE-merking.

Les mer om våre tjenester innen bygg og anlegg.