7 april 2023

Den Internasjonal Beverdagen: Vi feirer vår bærekraftige støttespiller!

Hvert år, på 7. april, feirer vi den internasjonale beverdagen. Vår maskot, beveren, er en del av vår selskaps identitet og naturlig koblet til mange av våre verdier. Visste du at beveren er en økosystemingeniør og ambassadør for biologisk mangfold? 

En fersk studie har vist at beveren skaper gunstige forhold for biologisk mangfold og beskytter menneskelige bosetninger mot flom og forurensning med sine tekniske ferdigheter. Studien ble utført av forskere ved Universitetet i Exeter om gjeninnføring av bever i Storbritannia og fokuserte på en liten vill populasjon av eksemplarer, introdusert av Devon Wildlife Trust, i et inngjerdet våtmarksområde på omtrent tre hektar. Studien gikk over 5+ år og fremhevet viktigheten og den sterke positive effekten disse dyrene hadde på trær, planter, dyreliv som amfibier, flaggermus og fugler, vannstand og vannkvalitet.  

Studien rapporterte et stort antall fordeler generert av tilstedeværelsen av bever i et økosystem, og konkluderte med at gjenninnføringen av disse pattedyrene kunne forbedre elvebassengene i hele Storbritannia. 

Bever bygger dam. Foto.
Bilde: Bever bygger dam.

Økosystemingeniør og forkjemper for biologisk mangfold 

Det første positive aspektet knyttet til gjeninnføring av beveren, er dens evne til å forbedre funksjonen til vannrelaterte økosystemer på bakgrunn av endringene beveren gir miljøet. Faktisk har beveren en tydelig innvirkning på miljøet den bor i, den bidrar til å stabilisere økosystemet, med positive virkninger  mange arter. De berømte demningene som beveren endrer vannrelaterte økosystemer med, er faktisk i stand til å bremse elvene, motvirke erosjonen og forbedre kvaliteten på vannet. 

Videre, ved å endre strukturen til elver med demningene sine, skaper beverne en serie nye dammer og våtmarker som gir økologiske nisjer som gagner et stort antall dyr og planter. Dataene som er samlet inn, etterlater ingen tvil: i de analyserte områdene fant forskerne 37 prosent mer fisk enn i lignende elvestrekninger. Det fantes 10 froske-avlsteder i 2011, nå er det 681; i 2011 var det 8 arter av vannbiller, det har nå økt til 25. Langt savnede fuglearter som bl.a. hegre og isfugl har også returnert til området. 

Naturlig løsning  flom 

Forskerne observerte også hvordan noen demninger bygget av en gruppe bevere oppstrøms fra landsbyen East Budleigh, som tidligere hadde konstant fare for flom, bremset vannstrømmen og reduserte risikoen for hjem og beboere. Faktisk konkluderte studien med at de små dammene som genereres av bevernes arbeid, kan holde nesten 1 million liter vann, og dermed løse flomproblemer og unngå samfunnskostnader.  

Beverdammer spiller også en viktig rolle i filtreringen av forurensende stoffersom fosfater/gjødsel, fra elven og bidrardermed til å forbedrevannkvaliteten. Dammen filtrerer også avfall som inneholder fekale bakterier og reduserer dermed risikoen for forurensning og sykdom.  

Forpliktelse til miljøet 

På sin egen lille måte og med handlinger, begrenset til miljøet de lever i, ser beverne ut til å være reelle forsvarere av miljøet og økosystemene, og støtter samfunnet ved å begrense risikoen knyttet til flom og forurensning. Den internasjonale beverdagen kan derfor også fungere som en påminnelse for alle til å gjøre sitt beste med små handlinger i hverdagen for å ta vare på miljøet.  

Kiwa gjør vi vårt beste for å støtte bærekraft gjennom det vi gjør (eller ikke gjør), i henhold til lokale og internasjonale CSR-krav. For oss betyr det å være samfunnsansvarlig å velge en vei som alltid er i samsvar med etiske, sosiale og miljømessige prinsipper. Her kan du lese mer om Kiwas samfunnsansvar.