10 juli 2019

Effektive grep for å sikre vann- og avløpsnettet

plastsveis_artikkel.jpg
Molde kommune er en av kommunene i Norge som har satset og tatt smarte og effektive grep for å sikre eget vann- og avløpsnett.  

Molde Vann og Avløp KF, anleggsavdelingen i kommunen, både renoverer og legger nye ledninger. For å effektivisere sitt rehabiliteringsarbeid har de satset på eget NoDig-utstyr og med det også egne PE-sveisere.

- Vi benytter oss av egne sveisere for å være uavhengige av andres tid. Dette effektiviserer prosessene våre, forklarer prosjektleder for anlegg i Molde Vann og Avløp KF, Siv Oltean-Vassdal.

In-house kompetanse

Bakgrunnen for satsingen er at da Molde Vann og Avløp KF ønsket å gjennomføre et NoDig-prosjekt opplevde de å ikke få noen tilbud på jobben. Det viste seg at det var for få aktører i deres område og de erfarte at entreprenører enten hadde dårlig eller ingen tid. Etter utredning ble det derfor bestemt at man skulle investere i eget utstyr.

- For å forsikre oss om at vår speilsveising holdt mål sendte vi inn to sveiser for testing til Kiwa. Det viste seg dog at tidligere kursing i speilsveising ikke hadde vært god nok og vi klarte ikke å tilfredsstille nødvendige krav, sier Oltean-Vassdal og legger til:

- Sånn kan vi ikke ha det. Vi så oss nødt til å hente inn kompetanse fra noen som kunne speilsveising og Kiwa kunne bistå oss med kursing.

Tåler en enorm påkjenning

Inntrekking av ny ledning inn i en gammel ledning utføres med PE-rør som er sammensveiset med speilsveising. PE-rør er robuste og tåler den tøffe påkjenningen ledningen får ved cracking og inntrekning – dette mye fordi ledningen har styrkemessig like god kvalitet som selve røret når sveisen gjøres riktig. I tillegg til at den permanente sammenføyningen tåler en enorm påkjenning, gir den også en sikker og tett rørlinje, noe som sikrer kommunens vannforsyningsforhold.

- Etter opplæringen av sveiserne sendte vi inn nye sveiser til testing. Disse kom tilbake med et veldig godt resultat, så nå er vi sikre på at det som blir gjort blir gjort riktig og legger til:

- Vi føler oss trygge på at de PE-rørene vi legger i bakken er sikre de neste 100 årene, sier Oltean-Vassdal.

Bytter ut stål og betong

Vann- og energibransjen er i stor endring, samtidig som flere og flere norske kommuner og entreprenører i dag velger PE-rør ved forbedring og fornying av distribusjonsnettet. Hele livssyklusen sett under ett, er plastrør også mer bærekraftig sammenlignet med rør i betong og stål.

Sveisesammenføyningen er sikrere, i tillegg kommer strenge krav til kompetanse og sveiseprosess.

- Utskifting av gamle rør prioriteres i økende grad, men i mellomtiden er det også viktig å rette fokuset på rehabilitering. Rehabilitering av gamle vannrør er noe av det mest kritiske vi står overfor. Nye vannrør bygges i dag i henhold til regelverket, men gamle, slitte rør kan få fatale konsekvenser, sier Asgeir Haukaas, senioringeniør for materialteknologi i Kiwa.

- Med riktig sveisekompetanse og sikker testing av sammenføyninger vil vi kunne forebygge og samtidig unngå at eksempelvis gamle og ødelagte rør medfører forurenset drikkevann, fortsetter Haukaas.

Det er enorme kostnader knyttet til forurenset drikkevann, og det kan ha store innvirkninger på folkehelsen.

- Dersom årsaken også er en sprekk i røret, koster vannet som renner ut i grunnen også store summer. Det er viktig at eiere av distribusjonsnett fortsette å opprettholde fokus på både kompetanseheving og testing i arbeidet med å sikre rent drikkevann, avslutter Asgeir.

Les mer

For mer informasjon

Ta kontakt med Kiwa for en uformell prat