10 juli 2019

Økt fokus på rent drikkevann

Person fyller drikkevanni et glass fra kjøkkenvasken. Foto.

Med sikkerhet i høysetet, krever stadig flere kommuner og entreprenører riktig kompetanse for å sikre kontrollen over nye og gamle drikkevannsrør.

Den siste tiden har bransjen opplevd økt fokus på distribusjonsnettet for drikkevann. Dette for at innbyggerne skal føle seg trygge på at vannet vi alle tapper i springen er rent.

De seneste årene har ansvarlige etater og ledningseiere for distribusjonsnettet av drikkevann stilt stadig strengere krav til rørkvalitet og rørtyper til vanndistribusjon. Ikke minst blir det stilt krav til økt kompetanse blant medarbeidere. Samtidig må man rette søkelyset på legging og sammenføyning av nye rørledninger for drikkevann, i tillegg til å øke hyppigheten av kontroller av gamle ledninger. I dag opplever vi fortsatt et etterslep når det kommer til bytting av gamle drikkevannsrør i Norge.

I Norge har vi over 1600 vannverk og 2700 renseanlegg. Disse skal til enhver tid sikres slik at det ikke skjer uønskede hendelser som blant annet forurenser vanntilførselen. I tillegg kan brudd og slitasje i gamle ledninger få omfattende konsekvenser, ikke bare sett ut fra et folkehelseperspektiv –kostnadene øker ved å la dyrt drikkevann gå rett i grunnen.

Forurenset drikkevann – en konsekvens

Vannledningsnettet som finnes i Norge er en kilde til rent drikkevann for både mennesker og husdyr. De aller første vannrørene i Norge ble lagt på 1600-tallet. Dette var vannrør av tre. Rundt 1860 fikk vi det første vannforsyningsverket fra Maridalsvannet i Oslo, og rørene ble nå laget av støpejern.

Mye av vårt eldre rørnettverk har blitt skiftet ut, men mye gjenstår. Dersom vannrørene, uavhengig av materiale, ikke blir fulgt opp, kontrollert og skiftet ut jevnlig, vil disse rørene på et eller annet tidspunkt begynne å lekke. En oversikt fra Folkehelseinstituttet viser blant annet at vannrør fra før 1970 er så dårlige at forusenset vann lekker inn i drikkevannet på flere steder.

Tynne rørvegger, korrosjon og setningsskader gir sprekker i rørveggen med det resultat at forurensede masser suges inn og forurenser vannet. Dette påvirker i høyeste grad helse- og miljøperspektivet, i tillegg til at det får store økonomiske og infrastrukturelle konsekvensene.

Drikkevannrør i Polyetylen (PE)

Enten aktører velger vannrør av plast eller annet materiell stilles det strenge krav til sammenføyning. I tillegg er det et alternativ å gå for utblokking av gamle støpejernrør og sementrør hvor det trekkes nye PE-rør som skal gi en permanent og heltrukken forbindelse. Rørene sveises sammen og trekkes inn i gamle eksisterende rørledninger. Dette benyttes oftest der hvor det skal utbedres på grunn av skader i eksisterende rør eller at de er modne for utskiftning.

Kommuner og entreprenører som velger PE-rør får permanente sammenføyninger som er en sikker sammenføyning. Ikke minst gir PE-rør en økonomisk og helsemessig trygghet. Ved bruk av PE-rør unngår man sliteskader som tæring, groing og rustent brunt vann. Dette er grunnen til at denne rørtypen har blitt et foretrukket alternativ for flere aktører.

Med fokus på sikre sammenføyninger i sveiseleddet, investeres det i økende grad i relevante kompetansetiltak. Sikkerhet og relevant kompetanse vil være nøkkelen, i enda større grad for fremtiden.

Krav til kompetanse

Plan- og bygningsloven stiller krav til kompetanse for å sammenføye, samt legge nye vannrør. I tillegg skal det være dokumentert både egenkontroll og uavhengig kontroll på arbeidet som utføres. Kontroll, testing og krav til prosedyresveis er en kjerneaktivitet som skal virke forebyggende og er en rimelig forsikring mot store kostnader senere dersom noe går galt.

Skal man fornye eller reparere forsyningsnettverket er det relevant å rette fokus mot medarbeidernes kompetanse. Til det vil man trenge relevante og seriøse opplæringsaktører som kan bidra til å heve kunnskapen blant dem som legger drikkevannrør og ikke minst har et kontroll- og oppfølgingsansvar.

Ingen har i grunnen råd til å unnlate å følge opp kvaliteten på sammenføyning av PE-rør. Innehar man riktig og tilstrekkelig kompetanse vil det bidra til ytterligere trygging av omgivelsene.

Les mer

Kontakt oss for en uformell prat

Kiwa Norge har i en årrekke bistått norske kommuner og entreprenører med rørproblematikk og sveisekompetanse. Selskapet har et stort kompetanse- og labmiljø, og fra vår sveiseskole i Stavanger får kursdeltakere opplæring i blant annet sammenføyning av PE-rør og andre materialer innen plast.

Kiwa Norge tilbyr spesialopplæring for kontroll. Dette er en opplæring i hva man skal se etter når det gjelder drikkvannsrør i Polyetylen (PE). Sammenføyningsmetoden er speil og elektromuffesveising (Elmuffe).