27 september 2022

Et større fokus på bærekraft

Fokus på bærekraft.jpg
Foto: iStock

Etter et kjapt søk etter «bærekraft» i ledige stillinger på Finn.no, dukker det opp i overkant av 600 annonser. Det er tydelig at kompetanse rundt bærekraft er etterspurt, og at mange ønsker å redusere fotavtrykket sitt både i bedriften og bedriftens verdikjede.

Om nye HMS Verneingeniørskolen

Kursdeltakerne får kunnskaper, kompetanse og ferdigheter som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Når du er uteksaminert som HMS Verneingeniør, HMS- og bærekraftsleder eller HMS- og bærekraftskoordinator kan du jobbe systematisk og målrettet for å bidra til bærekraftig utvikling og omstilling i bedrifter. Dette innebærer å:

  • Bidra til at bedriftens ambisjoner, visjoner, policy og mål øker bedriftens prestasjoner på området.

  • Vurdere hvilke bærekraftsmål som er aktuelle for bedriften å inkludere i sitt systematiske HMS-arbeid.
  • Utarbeide, iverksette og følge opp etterlevelsen av etiske retningslinjer.
  • Bidra til god dialog med bedriftens interessenter internt og eksternt med fokus på bærekraftig utvikling.
  • Redusere negativ miljøpåvirkning.
  • Bidra til bærekraftig innkjøp og livsløpsanalyser.
  • Utarbeide bærekraftsrapporter.

Utdanningen kan gjennomføres over tid, og det legges til rette å kombinere etterutdanning med å være i full jobb.