9 mai 2020

Gassgrillen, sommerens beste venn - eller?

Grillbilde.jpgFoto: iStockphoto

Sommeren er her og grillen har sneket seg ut av sitt vinterhi. På varme sommerdager er det mange som benytter seg av gassgrillen til å lage den gode smaken av sommer. Men hva vet du egentlig om gassen du benytter deg av for å steke kotelettene eller veggisburgerne? Er det for eksempel farligere å benytte gassgrill enn kullgrill?

Svaret er kort fortalt at gassgrillen, eller gass generelt, ikke er farlig å bruke så lenge man følger brukerveiledning og bruker sunn fornuft.

Propangass fra flaske

Gassen som benyttes til grilling er i all hovedsak propan (LPG, Liquified Petrolium Gases). Propangass kjøpes på trykkbeholdere/-flasker av metall eller komposittmateriale, og vanlig gassflaskestørrelse er 5 – 11 kg. 

Trykket inne i gassflasken vil variere i takt med omgivelsestemperaturen, og vil eksempelvis være ca. 7 bar ved ca. 20 °C og ca. 5,5 bar ved 10 °C.  Ved forbruk blir trykket regulert ned til et bestemt forbrukstrykk på 0,030 bar (30 mbar) ved hjelp av en «Klikk-på» trykkregulator av standard type.

Mellom hver gang grillen er i bruk, og mellom hver grillsesong skal gassflasken lagres stående på et trygt sted, frakoplet fra trykkregulatoren og grillen. Flasken kan lagres utendørs, eller inne i en bod eller garasje. Men merk at gassflasken ikke skal lagres i kjeller eller annet rom under terrengnivå. Dette er fordi propangass er tyngre enn luft og om gass mot formodning skulle lekke ut fra flasken så vil denne gassen legges seg langs gulvet. I rom under terrengnivå vil det da være stor fare for at den utlekkede gassen ikke vil bli ventilert ut av huset, men derimot skape en eksplosiv atmosfære.

Grill_Propan.jpgFoto: iStockphoto

Sunt grillvett

Heldigvis skjer det få ulykker i forbindelse med bruk av gassgrill. Det er riktignok fort gjort å få seg en støkk på grunn av et skikkelig «puff», grunnet at gassen ikke antennes ved første forsøk, men først etter at gasstilførselen har blitt holdt åpen litt for lenge før antenning. Men, alvorlige ulykker er det heldigvis relativt få av.

Konklusjonen må bli at en skal hygge seg med gassgrillingen, og at gass er et flott medium til formålet – så lenge gassen og utstyret brukes med fornuft og en tar visse forholdsregler. Når det gjelder sikker bruk av gass kan vi la dette koke ned til følgende:

  1. Grill, trykkregulator og flaske må være av godkjent type, CE merket og godkjent for bruk i Norge.
  2. Gassgrill skal være beregnet for Norsk gasskvalitet: Propan/LPG type G 30/31 ( 3 B/P )
  3. Gummislange mellom flaske og grill skal være av godkjent type, merket for Propangass (LPG) og årsmodell. Brukstid for gass-slange er 2 – 5 år. Gass-slange og koplinger skal sjekkes jevnlig og ved slitasje eller sprekkdannelser skal gass-slangen byttes umiddelbart.
  4. Gassflasken skal oppbevares stabilt stående på trykt sted. Lagring i rom under terrengnivå er ikke lov. Flasken må ikke utsettes for varmepåvirkning eller skadelig mekanisk påvirkning, og trykkregulator skal være frakoplet når flasken lagres.

Lykke til med grillingen og bon appétit.

Les mer om våre tjenester innenfor gass her.