16 mai 2022

Heller føre var, enn etter snar


1. november 2022 må alle verksteder i Norge ha kvalitetssystem tråd med den nye forskriften på plass. Foto: iStock

1. november 2020 trådte forskrift om arbeid på kjøretøy i kraft, nå med enda strengere krav til kvalitetsstyringssystem. Alle bilverksteder med oppstart etter november 2020 har umiddelbart måtte rette seg etter dette, mens eksisterende bilverksteder har hatt en overgangsordning på to år.  

- 1. november 2022 må alle verksteder i Norge ha kvalitetsstyringssystem, også kalt ledelsessystem, på plass i tråd med den nye forskriften. Dersom dette ikke er i henhold til eksisterende krav, risikerer man å få sin virksomhet stengt, sier Oddmund Wærp, seniorrådgiver for Kurs og konsulenttjenester i Kiwa Kompetanse.

Krever klar organisering 

Den nye forskriften har som formål å sikre at arbeid utført på kjøretøy er gjort riktig med hensyn til drift- og trafikksikkerhet, samt at miljøet skal ivaretas tilstrekkelig. Forskriften skal også bidra til å hindre kjøretøykriminalitet, samt jevne ut konkurransevilkårene til verkstedene.   

- Forskriften krever en klar organisering av selskapet, hvor det er viktig at både ledere og personalet involveres i utarbeidelsen og vedlikeholdet av dette systemet, sier Knut Martin Breivik, avdelingsleder Drift og utvikling i Norges Bilbransjeforbund (NBF).   

Breivik forklarer at det nå stilles mer spesifiserte krav til kvalitetstyringssystemet.  

- Det kreves nå en tydeligere beskrivelse og dokumentasjon, for eksempel krav til prosedyrebeskrivelse på utføring og kontroll av arbeid, dokumentasjon på hvem som har ansvar for hva, krav til å vise hva bedriften tilbyr, samt krav til kompetanse hos teknisk leder og ansatte, sier han. 

Sørg for å ikke snuble i starten 

Videre forklarer Breivik at den nye forskriften krever en tankegang innad i bedriften man kanskje ikke er like vant til, og mener at et kurs i oppbygging av et kvalitetsstyringssystem kan være veldig nyttig.  

- Å lage et strukturert kvalitetsstyringssystem krever innsikt i oppbyggingen, og derfor er et kurs som tydelig gjennomgår oppbyggingen av et slikt system nyttig. Man må sørge for å ikke snuble i starten, sier Breivik.  

Dersom Statens Vegvesen kommer på tilsyn til en bedrift uten at kvalitetsstyringssystemet er på plass, vil det medføre konsekvenser.  

- Nå nærmer vi oss en frist, og det er bedre å være føre-var enn etter snar akkurat i dette tilfellet. Et kurs om kvalitetsstyringssystem, eller ledelsessystem, er kilde til kompetanse og et godt hjelpemiddel for å komme i gang, sier Breivik.  

- Ikke vent, gå og hent! Plutselig trenger man kompetansen, men så er kursene fylt opp, påpeker Breivik.  

Nye forskrifter i sikte  

I første kvartal av 2022 kom nok en forskrift som stiller krav til håndtering av bil. Også de som utfører EU-kontroll må nå etterleve ny forskrift for periodisk kjøretøykontroll.  

- Det vil si at 1. februar 2024 vil det også stilles krav til et tilsvarende system, også for de som utfører EU-kontroll. Dette betyr at bilverkstedene nå må ha bedre styring enn tidligere, avslutter Wærp. 

Les mer om vårt kurs om kvalitetssystem for bilbransjen.