2 februar 2021

Helseavdeling kvalitetssertifisert uten avvik

Klinikkleder Øystein Sende (t.v.) og avd.leder Tor Egil Skrødal. Foto.

Klinikkleder Øystein Sende (t.v.) og avd.leder Tor Egil Skrødal sier ISO-sertifikatet representerer en trygghet og gir et omdømme som er uvurderlig.

Avdeling Pasientreiser i Klinikk for prehospitable tjenester ved Helse Nord-Trøndelag HF ble nylig sertifisert for kvalitetsledelse i henhold til ISO 9001, med Kiwa som sertifiseringsorgan.

Avdeling Pasientreiser bistår med tilrettelegging av reiser i forbindelse med planlagt behandling, og er en av tre avdelinger som utgjør Klinikk for prehospitale tjenester. AMK Nord-Trøndelag fikk sitt kvalitets-sertifikat i fjor, og innen utgangen av 2021 skal Ambulansetjenesten ISO 9001-sertifiseres. Til sist er planen å sertifisere klinikken samlet.

ISO 9001-sertifisering henger høyt

Klinikkleder for Klinikk for prehospitale tjenester Øystein Sende sier at ISO-sertifiseringen representerer en trygghet og gir et omdømme som er uvurderlig.

- Det å være sertifisert betyr at vi kan dokumentere kvaliteten i våre arbeidsprosesser med hensyn til å levere gode og trygge tjenester. Vi har prosedyrer som beskriver hvordan tjenesten ytes og hvilke forventninger man skal ha til tjenesten. Dette er svært viktig for oss.

Sende tilføyer at Pasientreiser ble sertifisert uten anmerkninger eller avvik.

- Det er første gang dette har skjedd i Helse Nord-Trøndelag HF ved en ISO-sertifisering. Det er veldig gledelig, sier Sende.

Gir betydelige gevinster

Avdelingsleder for Avdeling Pasientreiser Tor Egil Skrødal er enig i at sertifiseringen får flere positive konsekvenser.

- Det å følge kravene i standarden innebærer at vi får en mer effektiv og strømlinjeformet drift. Fokus på helse, miljø og sikkerhet gir gevinster som økt innsats og lavere fravær og gjør oss til en mer attraktiv arbeidsplass. I tillegg dokumenterer vi kvaliteten gjennom ulike måleparametere. Dette er et nødvendig verktøy for å kunne avdekke behov for endringer og evaluere forbedringstiltak, sier Skrødal.

Skrødal tilføyer at en av grunnene til at avdelingen har lykkes med sertifiseringsprosessen, er at ledelsessystemet er godt implementert i den daglige driften.

- Alle prosedyrer og prosessbeskrivelser er tilgjengelige via Sharepoint, som er den første siden medarbeiderne åpner når de kommer på jobb. Her finner de alle verktøyene og systemene de trenger. Det fører til at medarbeiderne våre opplever ledelsessystemet som funksjonelt og hensiktsmessig, sier Skrødal.

Kvalitet i alle ledd

Revisjonsteamet fra Kiwa har bestått av revisjonsleder Ingebjørg Sjåstad og fagrevisor Janny Strøm. Sjåstad forteller om en svært god sertifiseringsprosess.

- Veien frem til en vellykket sertifisering er avhengig av engasjerte ledere og medarbeidere. Avdeling for pasientreiser har vært opptatt av helheten i tjenesten, fra den første henvendelsen til pasienten er trygt framme. Dette bidrar til kundefokus og pasientsikkerhet, og sikrer kvaliteten i en tjeneste som mange er avhengig av, sier Sjåstad.

Sjåstad fremhever dessuten at Avdeling Pasientreiser har innført flere tiltak for smittevern basert på retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

- Avdelingen har klart å opprettholde normal drift gjennom perioden med Covid-19 og har levert et godt økonomisk resultat. Det står det respekt av, sier Sjåstad.

Samspill og kunnskapsdeling

Klinikkleder Øystein Sende er på sin side godt fornøyd med Kiwa som leverandør.

- Det har vært et godt samspill, der Kiwa har framstått som en svært positiv samarbeidspartner – tydelig, krevende, men meget profesjonell. Revisorene er serviceorienterte, deler av sin kunnskap og gir pedagogiske og forståelige tilbakemeldinger. Det gjør at Kiwa er et selvfølgelig valg i det videre sertifiseringsarbeidet ved Klinikk for prehospitale tjenester, avslutter Sende.

Klinikk for prehospitale tjenester, Helse Nord-Trøndelag HF leverer tjenester både til spesialist- og primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum. Klinikken består av tre avdelinger: Avdeling Pasientreiser, AMK Nord-Trøndelag (Akuttmedisinsk kommandosentral) og Avdeling Ambulanse (Ambulansetjenesten) i Helse Nord-Trøndelag HF.

Les mer om sertifisering av kvalitetssystem her.