20 april 2023

Kiwa styrker tilbudet innen operasjonell teknologi (OT)

Gjennom vårt søsterselskap, Hudson Cybertec, styrker vi tilbudet i Norge på operasjonell teknologi (OT) og cyber security iht. IEC 62443.

Industriell operatør jobber med OT-systemer

Kiwa har lang erfaring innen cybersikkerhet og tilbyr sertifisering i henhold til internasjonale standarder som ISO 27001. Gjennom samarbeidet med Hudson Cybertec har Kiwa tilgang på spisskompetanse innen cybersikkerhet for industrielle automatiserings- og kontrollsystemer (IACS).

Se webinar om cybersikkerhet for OT her

OT, eller "operasjonell teknologi", er teknologien som brukes til å overvåke og kontrollere fysiske prosesser i virksomheter. Eksempler på OT-systemer inkluderer prosesskontrollsystemer, industrielle roboter, automatiserte produksjonslinjer og energistyringssystemer. Bruksområdene for OT-systemer er brede, fra produksjons- og fabrikkanlegg til kraftverk og transport.

Med den teknologiske fremgangen Industri 4.0 fører med seg, blir cybersikkerhet stadig mer aktuelt. Gjennom oppkjøpet av Hudson Cybertec er Kiwa en fullserviceleverandør innen cybersikkerhet og kan bistå din virksomhet med å bli "digitally resilient".

Om Hudson Cybertec

Hudson Cybertec er et nederlandsk selskap som er spesialister på cybersikkerhet for industrielle automatiserings- og kontrollsystemer. Selskapet har bistått store norske industrikonsern med risiko- og sårbarhetsvurderinger, utvikling av strategi og designspesifikasjoner samt opplæring. Hudson Cybertec har også vært tett involvert i utviklingen av den internasjonale cybersikkerhetsstandarden for industrielle automatiserings- og kontrollsystemer, IEC 62443.

IEC 62443 er en serie med standarder som spesifikt retter seg mot OT-sikkerhet. Disse standardene gir en detaljert tilnærming til hvordan man kan sikre OT-systemer, inkludert krav til design, implementering og overvåking av sikkerhetstiltak.

Utvalgte tjenester

  • Sikkerhetsskanning: En sikkerhetsskanning gir deg innsikt i hvor du står når det gjelder cybersikkerhet. En skanning kan brukes som en grunnlinjemåling eller for å måle resultatene av sikkerhetsarbeidet i virksomheten.
  • GAP-analyse: GAP-analyser, der dagens situasjon speiles mot IEC 62443-rammeverket av standarder.
  • OT-overvåking: Med vår overvåkningsløsning, OT Insight, øker du den digitale motstandskraften til virksomheten og dermed også stabiliteten og påliteligheten til dine OT-systemer.
  • Opplæring: Kurs i IEC 62443 og cybersikkerhet
  • Sertifisering: ISO 27001 og IEC 62443

Spørsmål om våre tjenester innen cybersikkerhet? Ta kontakt med Roar Gudbrandsen, roar.gudbrandsen@kiwa.com, +47 909 52 439.