11 oktober 2021

Trygg drift av svovelsyretank krever jevnlig kontroll

Inspektør-på-tank.jpg

Kjemikaliedistributøren Acinor AS drifter blant annet en tankterminal for svovelsyre på Øra industriområde i Fredrikstad. Svovelsyretanken ble nylig inspisert av Kiwa, en inspeksjon som ifølge myndighetskrav skal foretas hvert femte år.

Det er eier av tanker og tankanlegg som har ansvar for at gjeldende lover og direktiver følges. Leder for Inspeksjon Øst i Kiwa, Gry Eian, understreker at tanker utsettes for store påkjenninger, og for å holde tanken i drift og foreta korrekt vedlikehold til rett tid, kreves det jevnlige kontroller.

- Under en slik inspeksjon undersøker vi tanken og tilhørende komponenter for tegn på forfall eller mangler, slik som slitasje, brudd og korrosjon, sier Eian og tilføyer:

- Ved hjelp av avanserte ikke-destruktive metoder (NDT) kan dette gjøres enkelt og kostnadseffektivt med svært pålitelige resultater. Vi gjør også en vurdering av tankens tilstand i henhold til den internasjonale normen EEMUA 159.

Les mer om Kiwas tjenester innen tankinspeksjon her.

Eian-og-de-Flon.jpg

F.v.: Leder for Inspeksjon Øst i Kiwa, Gry Eian og daglig leder i Acinor, Rolf Egil de Flon.

Sikkerhet er helt fundamentalt

Daglig leder i Acinor, Rolf Egil de Flon, understreker at inspeksjonen av svovelsyretanken som Kiwa utfører, spiller en vesentlig rolle i arbeidet med vedlikehold og sikker drift av tanken.

- For oss er det helt fundamentalt at sikkerhetsaspektet er ivaretatt. Tankterminalen til Acinor med tilhørende rørledninger har en lagringskapasitet på 16 000 tonn. Det sier seg selv at en lekkasje ville ha katastrofale konsekvenser, sier de Flon og fortsetter:

- Svovelsyre er jo et svært farlig produkt hvis det skulle komme på avveie. Sikkerheten til dem som har arbeidsplassen sin i tilknytning til terminalen har førsteprioritet, og miljøaspektet er selvfølgelig også helt sentralt. I tillegg kommer de økonomiske følgene en slik hendelse ville ha fått.

Omfattende regelverk

Ifølge de Flon har Acinor lagt ned et betydelig arbeid i å få oversikt over det omfattende regelverket som virksomheten skal være i samsvar med.

- Både Tankforskriften og en rekke andre lover og forskrifter griper inn i en virksomhet som vår. Vi har gjort en stor innsats for å forstå og etterleve gjeldende lover og forskrifter og lage et system som passer for oss, forklarer de Flon og utdyper:

- Samtlige tiltak, som vedlikeholdsplaner og inspeksjonsrutiner, er utarbeidet med utgangspunkt i risikoanalyser. Vi er også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. For oss er det et bevisst valg å la en uavhengig tredjepart kikke oss i kortene og få en ekstern vurdering av sikkerhetsarbeidet vårt.

Kompetanse på tankanlegg

Daglig leder forteller at erfaringen med denne type lagertanker var noe av grunnen til at Acinor valgte å bruke Kiwa som inspeksjonsorgan.

- Vi opplever at Kiwa har høy kompetanse på sitt felt. Vi stoler på de observasjonene som blir gjort og rapporten som sier hva som må utbedres og hva som er i orden. Jeg er godt fornøyd med arbeidet Kiwa har utført både i forbindelse med denne inspeksjonen og ved forrige inspeksjon for fem år siden. Kontinuiteten i samarbeidet utgjør også en viktig verdi, avslutter de Flon.

Om Acinor

Acinor AS tilbyr import, salg og distribusjon av kjemiske produkter, og holder til på Øra i Fredrikstad. Acinor leverer basiskjemikalier til prosessindustri, petrokjemi, metallgruvedrift og til produksjon av vannrensingskjemikalier og kunstgjødsel. Selskapet ble startet i 2004 med distribusjon av svovelsyre som forretningsområde. I dag leverer Acinor over 100 ulike varer og tjenester, med svovelsyre som hovedprodukt. Inkludert deltidsansatte og innleide funksjoner utgjør organisasjonen 6 personer.

Inspeksjon av svovelsyretank

Se hvordan det gikk for seg da Kiwa inspiserte svovelsyretanken til Acinor.