12 november 2018

ISO 45001 bidrar til en god sikkerhetskultur

ISO45001-sikkerhetskultur-byggeplass

Foto: iStockphoto


Globalt er det estimert at 7600 dør hver dag på grunn av arbeidsrelaterte skader eller sykdommer. Bare i Norge omkom 27 personer i 2017 av samme grunn. Da Arbeidstilsynet gjennomførte en tilsynsaksjon i september, måtte nærmere halvparten av de 400 byggeplassene som ble kontrollert, stanse arbeid som følge av usikret arbeid i høyden eller mangel på verneinnretninger. Tilsynet fikk samme resultat under en tilsvarende aksjon tidligere i år, i følge arbeidstilsynet.no.

- Dette er ikke godt nok. Å utsette arbeidstakerne for farlig arbeid i høyden og arbeid med sag der verneinnretningene er fjernet, må få konsekvenser […], sier Stig Magnar Løvås, aktivitetsansvarlig for bygg og anlegg i Arbeidstilsynet til arbeidstilsynet.no

Skape en god sikkerhetskultur

ISO 45001 er ifølge seniorrådgiver i Kiwa, Lisbeth Aamodt, til stor hjelp for bedrifter som er opptatt av å skape en god sikkerhetskultur og helsefremmede arbeidsplasser. Under Arbeidsmiljøkongressen 2018 stod hun på scenen for å snakke om fordelene med den nye standarden.

- Denne standarden har krav som ikke finnes i norsk arbeidsmiljølovgivning. Nytteverdien av disse kravene bidrar til å forsterke forbedringsarbeidet for å hindre ulykker og ugunstige arbeidsmiljøforhold, sier Lisbeth Aamodt.

Dyre konsekvenser

Ikke bare kan ulykker på en arbeidsplass føre til at menneskeliv går tapt, som igjen medfører stor skade på lokalsamfunn og familier, men kostnadene for samfunnet er også enorme. I følge SINTEF er den årlige prisen Norge må betale for arbeidsrelaterte ulykker, sykdom og dødsfall estimert til 30 milliarder kroner. Brudd på bestemmelser om blant annet arbeid i høyden, manglende HMS-kort og brudd på byggherreforskriften vil derfor i større grad bli slått hardt ned på ved hjelp av overtredelsesgebyr. Tall lagt frem av Arbeidstilsynet viser at det hittil i år har blitt delt ut gebyrer på 15,2 millioner kroner for brudd på bestemmelsene om arbeid i høyden.

- Alle virksomheter må ha et HMS-internkontrollsystem som omhandler arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi vet at systematisk arbeid med sikkerhet bidrar til god sikkerhetskultur og sikker atferd også hos den enkelte arbeidstaker. Alle arbeidstakere har et ansvar for at jobben man gjør utføres på en sikker måte. Det gjelder i særlig grad for arbeid i høyden og bruk av farlig arbeidsutstyr, sier Aamodt og legger til:

- Det systematiske HMS-arbeidet kan oppgraderes for å møte kravene til ISO 45001 standarden. Kravene kan i praksis oppfylles på ulike måter.  Vi kan bistå med å etablere virkningsfulle og effektive prosesser som bidrar til god sikkerhetskultur.

Større krav fra kunder

Ikke bare er det nyttig for enhver bedrift å følge standarden, men oppdragsgivere krever i større grad at virksomheter blir sertifisert i henhold til ISO 45001.

- I bedriftsmarkedet kan det være slik at hvis man skal levere varer og tjenester så må leverandører være sertifisert. Vi ser i økende grad at det er et kundekrav at man skal oppfylle kravene i ISO 45001-standarden, sier Lisbeth Aamodt.

Vil du vite mer om ISO 45001?