20 oktober 2021

ISO 45001 bidrar til en god sikkerhetskultur

ISO45001-sikkerhetskultur-byggeplass

Foto: iStockphoto

Aldri tidligere har det vært så stort fokus på HMS-arbeidet i byggenæringen. Globalt er det estimert at 7600 dør hver dag på grunn av arbeidsrelaterte skader eller sykdommer. Bare i Norge omkom 28 personer i 2020 av samme grunn. Da Arbeidstilsynet gjennomførte en tilsynsaksjon i september 2020, måtte 1 av 3 av de 364 byggeplassene som ble kontrollert, stanse arbeid som følge av usikret arbeid i høyden eller mangel på verneinnretninger ifølge arbeidstilsynet.no. 

- Bygg- og anleggsproduksjon innebærer mye farlig arbeid i omgivelser som endrer seg kontinuerlig. Det er nødvendig å hele tiden ha kompetente arbeidstakere, god ledelse og god risikostyring. For å redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen, må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med HMS, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet til arbeidstilsynet.no  

Skape en god sikkerhetskultur 

ISO 45001 er ifølge seniorrådgiver i Kiwa, Lisbeth Aamodt, til stor hjelp for å skape en god sikkerhetskultur og helsefremmede arbeidsplasser. De fleste ulykker kan unngås ved en grundig risikovurdering og gjennomføring av spesifikke tiltak som vern, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyr som er i bruk. Opplæring og riktig kompetanse er også avgjørende. 

- Denne standarden har krav som ikke finnes i norsk arbeidsmiljølovgivning. Nytteverdien av disse kravene bidrar til å forsterke forbedringsarbeidet for å hindre ulykker og ugunstige arbeidsmiljøforhold, sier Lisbeth Aamodt. 

Dyre konsekvenser 

Ikke bare kan ulykker på en arbeidsplass føre til at menneskeliv går tapt, som igjen medfører stor skade på lokalsamfunn og familier, men kostnadene for samfunnet er også enorme. Ifølge SINTEF er den årlige prisen Norge må betale for arbeidsrelaterte ulykker, sykdom og dødsfall estimert til 30 milliarder kroner. Brudd på bestemmelser om blant annet arbeid i høyden, manglende HMS-kort og brudd på byggherreforskriften vil derfor i større grad bli slått hardt ned på ved hjelp av overtredelsesgebyr. Tall langt frem av Arbeidstilsynet viser at det i 2020 ble vurdert overtredelsesgebyr i 60 av sakene. Dette er en bedring fra tilsvarende tilsyn i 2018, men likevel er det langt igjen til man kan si seg fornøyd med resultatene.  

- Alle virksomheter må ha et HMS-internkontrollsystem som omhandler arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi vet at systematisk arbeid med sikkerhet bidrar til god sikkerhetskultur og sikker atferd også hos den enkelte arbeidstaker. Det er arbeidsgiver som har ansvar for sikkerheten, men arbeidstakere har likevel et ansvar for at jobben man gjør utføres på en sikker måte. Arbeidstaker har både en rett og en plikt til å avbryte arbeid som de mener ikke kan utføres uten å medføre fare for liv eller helse. Det gjelder i særlig grad for arbeid i høyden og bruk av farlig arbeidsutstyr, sier Aamodt og legger til: 

- Det systematiske HMS-arbeidet kan oppgraderes for å møte kravene til ISO 45001 standarden. Kravene kan i praksis oppfylles på ulike måter. Gjennom kursing og rådgivning kan vi bistå med å etablere virkningsfulle og effektive prosesser som bidrar til god sikkerhetskultur.  

Større krav fra kunder 

Ikke bare er det nyttig for enhver bedrift å følge standarden, men oppdragsgivere krever i større grad at virksomheter blir sertifisert i henhold til ISO 45001. 

- I bedriftsmarkedet kan det være slik at hvis man skal levere varer og tjenester så må leverandører være sertifisert. Vi ser i økende grad at det er et kundekrav at man skal oppfylle kravene i ISO 45001-standarden, sier Lisbeth Aamodt. 

Vil du vite mer om ISO 45001?