20 april 2020

Kiwa godkjent for MSC CoC-sertifisering

MSC akkreditert fiskebåt på havet med mange fugler rundt. Foto.

Kiwa tilbyr nå akkreditert sertifisering i henhold til den mest anerkjente internasjonale standarden for bærekraftig sjømat - med hele verden som omfang.  

- Arbeidet med å bli akkreditert har pågått en god stund. I september i fjor gjennomførte vi en såkalt office assessment der kvalitetsplaner og andre nødvendige dokumenter ble vurdert, sier Torill Strand, revisjonsleder i Kiwa og legger til: 

- I januar i år utførte vi en bevitningsrevisjon med akkrediteringsorganet ASI (Assurance Services International) hos vår pilotkunde Vesterålen Marine Olje AS. Første «ordinære» revisjon er allerede planlagt i slutten av april.  

Den blå fisken - MSC-miljømerket

Marine Stewardship Council - Chain of Custody (MSC CoC) er en sertifiseringsordning som skal sikre bærekraft og sporbarhet i fiskerinæringen. Som MSC CoC-sertifisert virksomhet kan leverandører og forhandlere merke sjømatproduktene sine med den velkjente blå MSC-fisken og synliggjøre at maten kan spores tilbake til et bærekraftig fiskeri. 

Strand fremhever at MSC CoC er den eneste sertifiseringsordningen for villfanget fisk som oppfyller de internasjonale retningslinjene for beste praksis til både FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) og ISEAL, den globale medlemsforeningen for bærekraftstandarder. For at et produkt skal kunne utstyres med det blå MSC-miljømerket, må alle selskaper i forsyningskjeden ha et gyldig sporbarhetssertifikat (Chain of Custody).  

- Det er et krav at virksomheten som søker om sertifisering blir revidert av et uavhengig sertifiseringsorgan. Selskapet må dokumentere at salgskjeden kan spores, at alle ledd er tydelig identifiserbare og at det finnes godt etablerte kvalitetsrutiner, uttaler Strand, og tilføyer: 

- Ved å sertifisere seg bidrar fiskerier, leverandører og forhandlere til å sikre sunne hav og bevare sjømatforsyningene for kommende generasjoner. Vi er veldig fornøyde med at Kiwa nå er i stand til å tilby akkreditert MSC CoC-sertifisering for virksomheter langs hele Norskekysten - og også i utlandet.  

Tilbyr remote auditing 

Strand opplyser at på grunn av Corona-situasjonen er det kommet nye retningslinjer fra MSC. 

- Vanligvis innebærer en MSC CoC-revisjon at revisor besøker produksjonsanlegget, men de nye retningslinjene gir oss anledning til å utføre alle revisjoner uten fysiske møter, gjennom såkalt remote auditing. Dette gjelder i første omgang frem til 27. september inneværende år, avslutter Strand. 

Les mer om MSC CoC-sertifisering

Les mer om sertifiseringstjenester innen mattrygghet