17 oktober 2018

Kiwa på arbeidsmiljøkongressen

photo-1534411830035-fdfa62a4613e.jpg

Lisbeth Aamodt holder innlegg om ISO 45001.

Over 7600 personer på verdensbasis dør hver dag på grunn av jobbrelaterte ulykker eller sykdommer. Dette er ikke bare svært kostbart for samfunnet og berørte bedrifter, men prisen å betale er ekstremt mye høyere for de som mister noen. Derfor har ISO utviklet en ny internasjonal standard, ISO 45001, som skal minske dødstall, forebygge fremtidige arbeidsulykker og som setter krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø.

Vår seniorrådgiver, Lisbeth Aamodt, står på scenen i Grieghallen under årets arbeidsmiljøkongress og snakker om hvordan standarden kan bedre arbeidsmiljøet i norske bedrifter.

Vil du vite mer om ISO 45001?