30 mai 2018

KTIS overtar personsertifisering

Sertifikater som er utstedt av Kiwa Inspecta frem til 1. juni 2018 er gyldige til utgangsdatoen som er påført det enkelte sertifikat. Oppfølgingen av de sertifiserte blir i denne perioden foretatt av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering. Ved neste sertifikatfornyelse vil Kiwa Inspecta sertifiserte få utstedt sertifikat fra Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering.

Om ønskelig kan overføringen foretas før utgangsdatoen.

For mer informasjon om sertifiseringsordningen se HER