8 januar 2021

Kiwa kvalitetssikrer ditt smittevernarbeid

Et par handler i klesbutikk hvor covid-19 smittevern følges med ansiktsmasker. Foto.

Med Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak synliggjør bedriften overfor kunder og ansatte at dere jobber systematisk og målrettet med gode smitteverntiltak som er i tråd med norsk regelverk og bransjestandarder. 

Covid-19 pandemien påvirker måten vi jobber på, våre sosiale liv og ikke minst våre interaksjoner med andre mennesker, både privat og i det offentlige rom. Arbeidstilsynet har gått ut med at de nå kommer til å trappe opp kontroll av smitteverpå norske arbeidsplasser. Virksomheter som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge reaksjoner.  

- For at vi skal få kontroll på smittespredningen forutsettes det at selskaper følger myndighetenes krav, retningslinjer og råd for å forebygge smittespredning.Situasjonen endrer seg kontinuerlig. I vinter har vi opplevde rekordhøye smittetall i flere områder, og nye retningslinjer og tiltak er iverksatt. Dette innebærer at din bedrift til enhver tid må endre sine rutiner, for å tilpasse seg den nye situasjonen, sier Lisbeth Aamodt, seniorrådgiver hos Kiwa. 

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak kan være nyttig for å sikre at din bedrift opprettholder et høyt nivå på smittevernarbeidet.

Kvalitetsmerke for smitteverntiltak 

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke er et tilbud til virksomheter som ønsker å få en vurdering av sine rutiner for smittevern opp mot gjeldende nasjonale krav og bransjespesifikke retningslinjer. 

- Kiwa kontrollerer og verifiserer ledelsessystemet i din bedrift. Vi har fokus på hvordan og i hvilken grad smitteverntiltakene er iverksatt på en virkningsfull måte.  

Vi ser også på om smittevernarbeidet er i henhold til krav og retningslinjer. Vi kan kontrollere ledelsessystemer som er basert på både ISO-standarder og HMS-internkontrollforskrifter, forteller Aamodt og legger til:  

- Resultatet vil være en samsvarserklæring. Denne dokumenterer at ledelsessystemet oppfyller de aktuelle kravene og retningslinjene på en virkningsfull måte.  

Kriteriene for å få tildelt Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke, vil være at smittevernarbeidet skal være på et høyt nivå. Det betyr blant annet god risikostyring, at endringer i retningslinjer og bransjestandarder blir implementert og at ledelsessystemet følger styringsprinsippet «Planlegg – utfør – kontroller – korriger». Et høyt nivå på smittevernarbeidet innebærer også at bedriften sikrer god informasjon og opplæring til ansatte og kunder.

Verifikasjonsprosessen i 6 trinn: 

  1. Bedriften registrerer seg via Kiwas nettside og mottar et tilbud.
  2. Bedriften tar en gjennomgang av smittevernarbeidet i egen virksomhet ved å fylle ut et skjema som beskriver alle kravene bedriften må etterleve.  
  3. Kiwa vurderer om bedriften er i samsvar med kravene og utarbeider en tilbakemelding om status. 
  4. Dersom Kiwa sin vurdering er at bedriften oppfyller kravene, blir det gjennomført et besøk i virksomheten og vi får verifisert at smittevernarbeidet er etablert og fungerer i praksis.
  5. Dersom smittevernarbeidet har et høyt nivå tildeles Kiwa Covid-19  kvalitetsmerke. ​
  6. Etter 6 måneder gjennomføres en ny verifikasjon a smittevernarbeidet. 
Skaper tillit 

Kiwa har lang erfaring med å gjennomføre samsvarsvurderinger, og sertifiserer organisasjoner innenfor en rekke nasjonale og internasjonale standarder.Flere internasjonale selskap bruker i dag Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for å vise sine kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere at de har iverksatt nødvendige tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset i henhold til gjeldende krav og retningslinjer. 

Første kjøpesenter med Kiwas kvalitetsmerke 

Skärholmen Centrum har som første kjøpesenter i Europa fått Kiwas kvalitetsmerke for Covid-19-forebyggende tiltak. Verifiseringen innebærer at både leietakere, butikkansatte og besøkende kan være sikre på at Skärholmen Centrum har gjort alt for å redusere risikoen for smittespredning i kjøpesenterets lokaler. 

- Det er veldig bra at vi nå har mottatt en bekreftelse fra en uavhengig part som viser at tiltakene vi har gjort i forbindelse med Covid-19-pandemien er korrekte og at de blir fulgt av alle involverte aktører. Dette betyr at vi kan sette ytterligere fokus på å utvikle senterets service til alle våre besøkende, sier Michael Olsson, teknisk sjef i Skärholmen Centrum. 

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerket er også lansert i Europa og USA. 

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerket logo. Foto.