26 mars 2020

Material- og kalibreringslabene

Kalibrerings- og materiallabene til Kiwa Norge er i drift som normalt, og tar imot instrumenter og andre kundeoppdrag.

For kalibreringstjenester

For leveranse av instrumenter til kalibreringslabene, ta gjerne kontakt med oss i forkant:

Kontaktinfo laboratoriet Oslo:
Calibration.Oslo@kiwa.com
Mob: 982 27 848

Kontaktinfo laboratoriet Kongsberg:
Calibration.kongsberg@kiwa.com
Mob: 483 11 010

Kontaktinfo laboratoriet Ågotnes:
Calibration.agotnes@kiwa.com
Mob: 982 27 845

For generelle kalibreringshenvendelser, send oss en e-post

Les mer om kalibrering fra Kiwa

Se ellers nærmere info om våre lokasjoner.

For våre materiallaber, ta kontakt på e-post

Retningslinjer og oppfølging

  • Vi følger myndighetenes krav og retningslinjer 
  • Vi overvåker situasjonen i alle markeder  
  • Vi har innført hygiene-, møte-, oppmøte- og reiserestriksjoner for alle i Kiwa Norge. I tillegg har vi innført ekstra vaskerutiner av utstyr og lokaler. 
  • Flere av våre medarbeidere jobber nå hjemmefra, og medarbeidere som jobber onsite eller i våre laboratorier leverer tjenester opp mot normalen med ekstra forbehold som følge av gjeldende retningslinjer fra myndighetene og kundene
  • Dersom medarbeidere i Kiwa Norge skulle bli syke, har vi gjennom våre interne retningslinjer og beredskapsplaner forsikret oss om at vi har ressurser til å utføre oppdrag for våre kunder. Dersom dette ikke lar seg gjøre, har vi direkte kontakt/dialog og jobber med å finne løsninger eller nye datoer for utførelse av oppdrag sammen med våre kunder 
  • Vi har beredskapsteam og -planer på plass