8 januar 2020

Med praktisk tilnærming til bærekraft

Elisabeth2.jpg

Kiwa har bærekraft som et av sine viktigste hovedmål – det krever handlekraft.

– Vi jobber med et bredt spekter av kunder i forskjellige markeder både nasjonalt og internasjonalt. Fellesnevneren i nesten alt vi foretar oss er at vi hjelper kundene våre med å gjøre gode valg slik at prosessene, produktene og organisasjonene deres er trygge og ansvarlige. Sagt på en annen måte bistår vi dem slik at de kan foreta sunne forretninger på en forsvarlig måte, sier Elisabeth Rose, direktør for kurs og konsulenttjenester i Kiwa Norge.

Les også: Bærekraftsrapportering - Hva er det? Tips til å komme i gang

Et ledende TIC-selskap

Kiwa er et ledende selskap innen testing, inspeksjon og sertifisering. De sertifiserer produkter og tjenester basert på internasjonale standarder innen miljøledelse, energiledelse, antikorrupsjon og HMS.

– Veldig mye av den virksomheten vi driver, bygger opp under FNs bærekraftmål. For eksempel arbeider vi med antikorrupsjonsarbeid for bygg- og anleggsbransjen. Da hjelper vi aktørene blant annet med å avdekke at underleverandørene har de nødvendige sertifiseringene i orden, fortsetter Rose.

Et annet felt Kiwa jobber med er kjemikaliehåndtering. På dette feltet leverer de tjenester som skal sikre at håndteringen skjer på en forsvarlig måte.

– Gjennom kurs og rådgivning hjelper vi kundene våre med å ta riktige valg knyttet til innkjøp, håndtering og bruk av kjemikalier. Dette er viktig for å minimere risikoen for helseskader og andre uønskede hendelser på arbeidsplassen, men det er også viktig arbeid med tanke på klima og miljø, sier Rose.

Større fokus på miljøavtrykket

I Kiwa merker de godt at kundene deres også har et stadig større fokus på at egen drift ikke skal påvirke miljø og klima negativt og at medarbeidernes forhold, gjennom hele verdikjeden, skal være gode og rettferdige. Derfor stiller Kiwas kunder i dag langt større krav til sine leverandører, og de er også vant til å bli stilt krav til selv.

– Denne utviklingen ønsker vi velkommen. Den stemmer godt overens med vår egen filosofi. Vi arbeider og leverer tjenester på en annen måte slik at det gir økonomiske og miljømessige gevinster. I praksis innebærer det blant annet at vi tilbyr online videokurs. Dette gir nye fortrinn som ønskes velkommen av våre kunder, forklarer Rose.

Løsningen er enklere for kunden. I tillegg gir den økonomisk vinning i form av redusert tidsforbruk, sparte reisekoster og mindre klimaavtrykk. Ved å ta i bruk digitale kommunikasjonsverktøy tilbyr Kiwa nå også denne typen tjenester innenfor kjemikaliehåndtering og, i mange tilfeller, også når de gjennomfører eksterne revisjoner.

– Før innebar slike oppdrag nesten alltid reisevirksomhet, men nå kan vi ofte utføre jobben online. Likevel er vi tett på og har et nært samarbeid med kundene våre. De opplever at dette er effektivt og oppfatter nok også at dette er en mye mer moderne og smidig måte å arbeide på. Samtidig stemmer jo også en slik tilnærming godt overens med den tiden vi er inne i. Det å bidra til en bærekraftig utvikling er jo et av de viktigste målene våre, avslutter Rose.

Denne artikkelen ble først publisert i Aftenposten og på næringslivnorge.no, skrevet av Tom Backe.

Utvalg av sertifiseringer som understøtter bærekraft:

  • Kvalitetsledelse ISO 9001
  • Miljøledelse ISO 14001
  • Arbeidsmiljø  ISO 45001
  • Antikorrupsjon ISO 37001
  • Informasjonssikkerhet ISO 27001
  • EMAS  (EU’s Eco-Management and Audit Scheme)