31 oktober 2023

Miljøvennlige kunstgressbaner – hva er utfordringene?

Kunstgress-fotballbane.jpg

Drømmen for Kiwa-inspektør Vidar Espeland er et miljøvennlig sportsdekke som kan spilles på året rundt og som har de samme funksjonelle egenskapene som dagens plastmaterialer.

Plastmateriale som brukes som innfyll i kunstgressbaner skaper store miljøproblemer, og det er innført regulering av kunstgressbaner med gummigranulat. I 2021 kom en nasjonal forskrift med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt banen og forsvarlig håndtering av drens- og overvann og av snø for å redusere spredning av mikroplast. Forskriften gjelder for alle idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale som gummigranulat.

EU-forbud mot plastmateriale på sportsbaner

Vidar Espeland jobber med testing og inspeksjon av sportsdekker i Kiwa. Han forteller at plastholdig innfyllsmasse eller gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til mikroplast på fastlands-Norge.

- Rundt regnet seks prosent av dette fyllmaterialet havner etter hvert utenfor banene. Det utgjør et utslipp av mikroplast på omtrent 6000 tonn i året. EU-kommisjonen er i ferd med å innføre et forbud mot gummigranulat på idrettsbaner over hele Europa, og det ligger an til en overgangsperiode på åtte år, forklarer Espeland og fortsetter:

- Nylig ble det kjent at regjeringen setter av fem millioner til en omfattende kartlegging av landets sportsbaner. Ifølge Aftenposten er målet å kartlegge tilstanden til kunstgressbaner i Norge og å finne svar på hva omstillingen til miljøvennlig innfyll innebærer for norsk fotball og andre baneidretter når forbudet om en tid vil tre i kraft.

Tester alternativer til gummigranulat

Espeland blir engasjert når han snakker om materialer i norske kunstgressbaner.

- Dette er noe jeg brenner for. Sammen med blant annet Norges fotballforbund (NFF) og Standard Norge arbeider Kiwa med å se på løsninger og hvordan standarder kan fange opp de nye kravene. Nå er det jo et kappløp om å finne organiske alternativer som er like bra som gummi med hensyn til blant annet friksjon og støtdemping, forklarer han og fortsetter:

- Olivenkjerner, kokos, kork, sand og bjørk er eksempler på hva man har gjort forsøk med. I Kiwa har vi laboratorier der vi kan simulere påkjenninger over tid og teste hvordan ulike materialer fungerer, opplyser Espeland. Han tilføyer:

- Kiwa har hatt flere oppdrag på baner der man ikke bruker gummigranulat, og vi har etter hvert opparbeidet kompetanse på hvilke utfordringer miljøvennlige løsninger fører med seg. Uansett hva slags fyllmasse som brukes, er det verdt å merke seg at jo mer man får testet underlaget før dekket blir lagt, jo flere potensielle problemer kan unngås.

Inspeksjon og kvalitetskontroll av alle slags sportsdekker

Espeland understreker at Kiwa har kompetanse innen testing og sertifisering av flere typer idrettsgulv.

- Vi tester blant annet friidrettsdekker, innendørs idrettsgulv og tennisbaner. Kiwa har lang erfaring med testing i henhold til myndighetspålagte krav, og er en av aktørene som utarbeider gyldige testrapporter i henhold til Kulturdepartementets retningslinjer, sier Espeland.

Les mer om testing og inspeksjon av sportsdekker her.