19 januar 2024

Følger dere regelverket ved nettsalg av kjemikalier?

Netthandel.jpg
Foto: iStock

I takt med den økende digitaliseringen har også kjøp og salg av kjemikalier funnet en stadig større plass på nettbaserte plattformer og nettsteder. Denne utviklingen har gjort tilgjengeligheten av kjemiske produkter enklere og mer praktisk, men den har også reist spørsmål om sikkerhet, informasjonsflyt og ansvar. I denne artikkelen gir vi deg litt informasjon om hvordan man kan håndtere denne praksisen på en måte som både er ansvarlig og i tråd med gjeldende regelverk.

En nordisk tilsynsaksjon avslørte store avvik i netthandelen. Blant de 412 varene som ble kontrollert var det 37 % av disse som var ulovlig å selge. De vanligste feilene var knyttet til ulovlige eller for høy konsentrasjon av strengt regulerte innholdsstoffer eller at farene tilknyttet produktene ikke var tilstrekkelig opplyst på nettsiden, skriver Miljødirektoratet.

Netthandel er tilgjengelig for både profesjonell bruk og forbrukere. Produktkontrolloven §3 setter krav til aktsomhetsplikt. Det betyr at man som selger må ha kunnskap om produktene og blant annet gjøre seg en vurdering om produktene er farlig for helse, miljø og sikkerhet. Selger må også gjøre seg en vurdering på om produktene inneholder forbudte stoffer eller stoffer som er listet på kandidatlisten i kjemikalieregelverket REACH. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens og mottakerens behov.

Ved nettsalg er det ofte begrenset mulighet for kjøpere å inspisere produktets etikett før kjøpet gjennomføres. Produktkontrolloven §10 fastsetter kjøperens rett til informasjon om produktets farlige egenskaper. Derfor skal markedsføringen av produktet inneholde nødvendig informasjon om kjemikaliens farlige egenskaper. Dette kan gjøres ved å ha produktets fareetikett lett tilgjengelig for kunden før kjøpsavtalen inngås. Etiketten skal være på lokalt språk.

Hos Kiwa har vi ekspertise innenfor nettsalg av kjemikalier og andre produkter. Vi kan hjelpe dere med å kartleggingen og sørge for salget av deres produkter skjer på en trygg, ansvarlig og lovlig måte. Velg Kiwa som din partner for å sikre sikkerhet og kvalitet i deres nettsalg.

Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi dere i gang!