24 juni 2021

Planlagt vedlikehold gir økonomisk gevinst

Borettslag og sameie birdsview

Styrene i sameier og borettslag har et stort ansvar, blant annet for vedlikehold av bygningsmassen og ettersyn av tekniske innretninger. For å håndtere ansvaret forsvarlig er det smart å få bistand av en upartisk aktør.

I mange borettslag og sameier som er bygd på 50-, 60- eller 70-tallet vil behovet for vedlikehold av betong og bærende konstruksjoner øke i årene fremover. Det er fornuftig å kartlegge tilstand og utbedringsbehov tidlig og før skadene har oppstått.

– Ofte oppstår det små skader og sprekker, synlige utslag av salt, kalk og rust. Dette er nødvendigvis ikke farlig, men det kan hende at man må gjøre noe med konstruksjonen på sikt, sier Gry Eian, leder for Inspeksjon Øst i Kiwa. Hun legger til:

– Derfor kan det være hensiktsmessig med en tilstandsvurdering på betong- og stålkonstruksjoner. Ved å gjennomføre en kontroll av beskaffenheten til betongen, samt kartlegge hva som bør gjøres på kort og lang sikt, danner det grunnlaget for gode vedlikeholdsplaner som styrene kan arbeide etter. En enkel visuell inspeksjon kan også ha en god nytteverdi.

Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt.

– De som bor i et bygg hvor det er synlige tegn på aldring, trenger noen ganger også å bli beroliget. Da kan en tilstandsvurdering være et godt verktøy for styret slik at beboerne slår seg til ro med at skadene er mer av kosmetisk karakter og ikke farlige. Eventuelle kjøpere av boliger kan også bli beroliget hvis det finnes en god og gjennomarbeidet tilstandsrapport. Dessuten viser dette at styret har kontroll på situasjonen, fortsetter Eian.

Gry Eian gruppeleder for materialteknologi hos Kiwa. Foto. Bjørnar Meland gryppelder for NDT testing hos Kiwa. Foto 
f.v Gry Eian, ansvarlig for Inspeksjon Øst og Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa. 

Brannsikring og kontroll av gassanlegg

I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal byggeier dokumentere at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Kiwas rådgivere har lang erfaring med utarbeiding av brannkonsepter, analyser til prosjektering av automatiske slokkeanlegg og uavhengig kontroll av konsept, prosjektering og utførelse.

Det er også byggeiers plikt å påse at uavhengig tredjepartskontroll av gassanlegg utføres. Kiwa er utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og er godkjent for å utføre uavhengig kontroll av gassanlegg.

Trygge lekeplasser

Kiwa kan også utføre tilstandsvurdering og kontroll av lekeplasser og uteområder. Ifølge forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr er den som eier lekeplassen ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold for å sikre at lekeutstyret er trygt å bruke. I tillegg plikter alle som er ansvarlige for lekeplasser ha et velfungerende internkontrollsystem.

Heisinspeksjon i borettslag eller sameie. Foto.
Foto: iStock

Periodisk ettersyn av heiser

Kiwa er også Nordens ledende leverandør av både sikkerhetskontroller og sluttkontroll av nye heiser. Regelverket tilsier at alle heiser i Norge skal inspiseres av godkjent sikkerhetskontrollorgan minimum hvert andre år.

– Det er styrets ansvar at det blir gjennomført jevnlige, lovpålagte kontroller. Vi følger opp alle kundene våre slik at kontrollene skjer til riktig tid, sier Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa Norge.

– Etter heiskontrollen får kunden tilgang til en digital rapport i vår kundeportal. Her får man en enkel oversikt over alle heiser med eventuelle feil og mangler, samt relevante kommentarer for utbedringer. Løsningen er også tilrettelagt for direkte tilbakemelding fra de som utfører utbedringene, slik at man har all informasjon samlet på et sted, avslutter Meland.